IPA projekt Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost

Razvojem novih standarda kvalifikacija i studijskih programa do bolje zapošljivosti

Razvojem novih standarda kvalifikacija i studijskih programa do bolje zapošljivosti

Doprinos provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i reformi visokog obrazovanja u Hrvatskoj cilj je projekta Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Visokim učilištem Algebra.

O Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)
instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Hrvatskoj koji osigurava:

  • jasnoću, pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija
  • osigurava usporedivost kvalifikacija i postignutih ishoda učenja unutar kvalifikacijskog sustava u Hrvatskoj, olakšava priznavanje inozemnih kvalifikacija te daje podlogu za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja.

U središtu su HKO-a ishodi učenja - kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon učenja - pri čemu sam postupak učenja nije ključan sve dok su ishodi u skladu s odobrenim programom vrednovanja. Projekt Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivostzapočet 2013. godine provodi se u okviru IPA natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira,. Ovim se natječajem financirao razvoj programa temeljenih na ishodima učenja na svim razinama obrazovanja. U ovom su projektu to bili programi za stjecanje visokoobrazovnih kvalifikacija u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Inovativni je aspekt ovog projekta što se ne radi o formalnim programima, nego se razvijene kvalifikacije stječu vrednovanjem i priznavanjem neformalnog i informalnog učenja.

Vrednovanje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja
Provedbom HKO-a postižu se dodatne vrijednosti za društvo, pri čemu je značajno istaknuti razvoj sustava priznavanja vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, poput učenja u slobodno vrijeme, u obitelji ili na poslu. Ti su oblici učenja prilagođeni izravnim potrebama tržišta rada, odnosno potrebama pojedinca i različitih institucija, stoga su mnoge zemlje, pa tako i Hrvatska, prepoznale važnost njihova formalnog priznavanja. Priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja dio je procesa poznatijih kao priznavanje prethodnog učenja ili RPL – eng. recognition of prior learning. Projekt Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivostje uključivao pilot vrednovanja ishoda neformalnog i informalnog učenja u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije, ali i izradu istraživačke podloge te praktičnih smjernica za uspostavu sustavu priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja u hrvatskom visokom obrazovanju. Glavni izazovi unutar razvoja sustava priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja u svim zemljama su pouzdanost i vrijednost procesa priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja u usporedbi s formalnim obrazovanjem, što predstavlja i jednu od važnih tema unutar rasprave o provedbi HKO-a.

Ovaj vrijedan projekt završava konferencijom koja će se održati 6. veljače 2015. godine u prostorima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Zagrebu. Tom će prigodom, domaćim i stranim stručnjacima biti predstavljeni rezultati dvogodišnjeg rada.

Četvrtak, 05.02.2015.