Raste potražnja za menadžerima, no manje nego u regiji

Antal InternationalU ovom istraživanju 49% anketiranih kompanija potvrdilo je da trenutačno zapošljavaju, dok 44% planira zapošljavati osobe na menadžerskim pozicijama u sljedeća tri mjeseca.

Razina zapošljavanja na stručnim i menadžerskim pozicijama u Hrvatskoj je značajno porasla od ljeta, iako još uvijek zaostajemo iza prosjeka zemalja regije, pokazuje najnovije istraživanje tržišta rada Antal Internationala, jedne od vodećih svjetskih kompanija za zapošljavanje menadžerskih kadrova.

Trend zapošljavanja na hrvatskom tržištu poslova pokazao je primjetan pad u prvoj polovini 2009. godine. Potkraj prošle godine pad je usporen, ali se i u prvoj polovini 2010. i dalje osjećala stagnacija s malim naznakama poboljšanja.

U ovom istraživanju 49% anketiranih kompanija potvrdilo je da trenutačno zapošljavaju, dok 44% planira zapošljavati osobe na menadžerskim pozicijama u sljedeća tri mjeseca. U procesu otpuštanja upravljačkog i stručnog kadra je 17% kompanija, a 14% njih očekuje da će to učiniti u sljedećem razdoblju. Usporedbe radi, početkom ljeta je 32% ispitanih kompanija zapošljavalo, 34% planiralo zapošljavati, a 20% planiralo smanjivati broj zaposlenih na toj razini.

- Silazan trend započet još potkraj 2008. mijenja smjer. Uvijek naglašavamo kako je, u razdoblju krize jednako kao i u razdoblju prosperiteta, kompanijama od ključne važnosti za uspjeh na tržištu osigurati kvalitetan menadžerski kadar te očito svijest o tome rezultira većom potražnjom na tržištu rada. No, moramo podsjetiti da se radi o samo jednom segmentu ukupnog tržišta rada, zapošljavanju na kompleksnim i rukovodećim radnim mjestima, tako da aktivnost u tom segmentu ne korespondira s trendovima u zapošljavanju na cjelokupnom tržištu - ističu Nina Anđal i Sanja Novačić, direktorice Antala u Hrvatskoj.

Trenutačno zapošljavanje menadžera širom svijeta je ponovno blago poraslo, sa 53% kompanija zabilježenih na početku godine, te 54% u lipnju, na sadašnjih 57%. Uz to, postotak kompanija koje namjeravaju zapošljavati u nadolazećem kvartalu se zadržao na 58%. Istodobno udio kompanija koje namjeravaju otpuštati zaposlene ostaje relativno stabilan od početka godine, sada na 23%.

Trenutačno rastuća gospodarstva zemalja u razvoju nastavljaju predvoditi put prema globalnom oporavku. Kina sa 81% i Indija sa 76% kontinuirano bilježe vrlo visoke razine potražnje za profesionalcima i menadžerima, kao i još jedna BRIC zemlja, Brazil (70%).

U zemljama srednje i istočne Europe najviše razine zapošljavanja trenutačno su u Ukrajini (79%), Slovačkoj (76%) i Rusiji (75%). Mađarska je i dalje najniže sa 27%, što je ipak povećanje u odnosu na 19% iz prethodnog razdoblja. U prosjeku, regija srednje i istočne Europe i Eurazija imaju značajno veću razinu zapošljavanja od Hrvatske, sa 57% kompanija koje trenutačno zapošljavaju.

Srijeda, 10.11.2010. / vecernji.hr