Pratite EU financirane projekte u Hrvatskoj na interaktivnoj mapi

Pratite EU financirane projekte u Hrvatskoj na interaktivnoj mapi

Putem linka možete interaktivno (kao npr. na Google Maps) pratiti projekte koje je financirala EU, a trenutno se provode u Hrvatskoj.

Nova interaktivna karta prikazuje odabir projekata kojima su odobrena sredstva iz EU fondova. Uključene su informacije o velikim projektima, nedavni finalisti iz 'RegioStars' konkurencije i prateće detaljne studije.

Objavljene su i interaktivne karte s detaljnim informacijama o korisnicima EU regionalnog financiranja u pojedinim zemljama: Danska, Francuska, Mađarska, Italija, Nizozemska i Poljska.

Link za Hrvatsku je: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/map/index_en.cfm?ollat=44.603846794039&ollon=16.535644531017&olzoom=7

Još jedan primjer Euro transparentnosti.

Utorak, 23.10.2012.