Poticanje bioekonomije kroz pametno i održivo korištenje prirodnih potencijala

Poticanje bioekonomije kroz pametno i održivo korištenje prirodnih potencijala

Zeleni laboratorij omogućit će svojim korisnicima stvaranje novih, zelenih proizvoda visoke dodane vrijednosti uz održivo korištenje sirovine i prirodnih potencijala.

LogoOčuvanje prirodnog potencijala, zaštita okoliša i očuvanje dostupnosti prirodnog potencijala cjelokupnom stanovništvu, nezaobilazna je pretpostavka održivog razvoja. Bioekonomija temeljena na znanju treba odgovoriti na društvene izazove i podržati održivi rast gospodarstva. Istraživačke institucije i industriju treba poticati na zajednički rad kako bi se osigurala globalna prehrambena sigurnost i javno zdravlje, a industrijska prerada učinila čistijom i učinkovitijom. Hrvatsko gospodarstvo mora povećati produktivnost i biti otvoreno prema novim idejama i internacionalizaciji. Treba biti učinkovito u prihvaćanju promjena na tržištu i uvođenju novih tehnologija, odlučno graditi inovacijski ekosustav u kojem inovacije postoje na svim razinama i doprinose orijentaciji na proizvodnju visokotehnoloških proizvoda te ulagati u ljudske kapacitete kao ključan čimbenik uspjeha. 

Zeleni laboratorij

Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je osnovan s ciljem jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije. Vizija je promicati i poticati bioekonomiju kroz pametno i održivo korištenje prirodnih potencijala. 

U okviru projekta GreenCBC opremljen je Zeleni laboratorij u Vinkovcima, putem kojega će Centar kompetencija nastaviti jačati dionike u bioekonomiji te doprinositi zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji gospodarstva. 

Zeleni laboratorij namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima, nezaposlenima, start-upovima, učenicima, studentima, profesorima, znanstvenicima, istraživačima i inovatorima. Omogućit će svojim korisnicima korištenje zelenih tehnologija za stvaranje novih proizvoda visoke dodane vrijednosti uz održivo korištenje sirovine te pametno i održivo korištenje prirodnih potencijala. Korisnici centra moći će se poslužiti lakirnicom, UV Led printerom širokog formata te strojem za graviranje i rezanje prirodnih materijala poput drva prilikom razvoja vlastitih proizvoda.

Edukacije

S ciljem boljeg razumijevanja umrežavanja u održivom gospodarskom razvoju, kao i razumijevanja svih potrebnih preduvjeta za uspostavu klastera u sklopu projekta organizirana su i dva seta edukacija. Razumijevanje klasterskog pristupa i njegov razvoj trebali bi izravno pridonijeti konkurentnosti u programskom području jer će osigurati modele za stvaranje finalnih proizvoda visoke dodane vrijednosti do kojih dolazi kroz održivu suradnju istraživačkih institucija, industrije i javnog sektora.

Zbog ograničenja izazvanih COVID-19, obuka će biti usmjerena na lokalne predstavnike ciljnih skupina dok će ostali zainteresirani edukaciju moći pratiti putem online alata.

- 20.12.2021. Edukacija:  „Istraživanje tržišta“

Nakon završene edukacije polaznici bi trebali bolje razumjeti osnovne metode u istraživanju tržišta u održivom gospodarskom razvoju.

- 21.12.2021. Edukacija:  „Razvoj klastera“

Edukacija bi trebala doprinijeti boljem razumijevanju klasterskog pristupa u održivom gospodarskom razvoju, kao i razumijevanju svih potrebnih preduvjeta za uspostavu klastera.

Više o samoj edukaciji možete pronaći na mrežnim stranicama cekom.hr i na stranici projekta greencbc.eu.

Osnovne informacije o projektu:

Program: Interreg-IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Vodeći partner: Hrvatska gospodarska komora

Partneri:

  • Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Hrvatske
  • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Crne Gore
  • Udruženje za razvoj Nerda iz Bosne i Hercegovine

Ukupna vrijednost projekta: 680.529,23 EUR

Proračun CEKOM: 192.175,20 EUR

Trajanje projekta: 1.9.2020. - 31.8.2022.

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Projekt je sufinanciran sredstvima ERDF-a i IPA II fondova Europske unije.

Ova je publikacija nastala uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Logotipi

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Petak, 10.12.2021.