Postani Buddy ESN-a Rijeka!

Postani Buddy ESN-a Rijeka!

ESN je najveća studentska organizacija u Europi s više od 15 000 članova koji kroz 528 lokalnih sekcija raspoređenih u 40 država pomažu više od 180 000 studenata. Vodeći se principom „studenti pomažu studentima“, radi na promicanju programa studentske mobilnosti i međukulturalne razmjene ESN Hrvatska, kao dio ESN mreže, ima svoje ogranke u sedam hrvatskih gradova - Zagrebu, Osijeku, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Požegi i Rijeci, koja je otvorila prijavnicu za Buddyje.

Buddy (mentor), osoba koja je prvi kontakt Erasmus studentima prije i pri dolasku u Rijeku. Buddy pomaže pri smještaju, administrativnim obvezama studenta, prilagođavanju u novom gradu i drugim problemima s kojima se Erasmus student može susresti.

Ako se priključe, studenti dobivaju priliku za:
- Putovanja u druge države;
- Prijatelje koji možda postanu i poslovni suradnici;
- Praksu rada u udruzi;
- CV koji više nije samo običan papir;
- Praksu učenja stranih j ezika;
- Edukaciju o neprofitnim organizacijama, ali i edukaciju koja se može koristiti u struci;
- Prijatelje u drugim gradovima Hrvatske i Europe.

Biti dijelom ovakve organizacije velika je prilika ne samo za obogaćivanje životopisa, već i za osobni napredak što se tiče tolerancije, uključivosti, multikulturalnosti i internacionalnosti. Imajući na umu da je Erasmus Student Network Hrvatska dva puta proglašena najboljom ESN zemljom u Europi, ovakva se prilika ne propušta.

Moguće je prijaviti se putem ove prijavnice.
Detaljnije informacije o ESN-u Rijeka pronađite na mrežnoj stranici ili na stranici Facebooka.

Petak, 12.07.2019.