Paket Mjera za mlade "MLADI I KREATIVNI"

Objavljene dodatne mjere za mlade: EU Garancija za mlade

Objavljene dodatne mjere za mlade: EU Garancija za mlade

U godišnjem istraživanju rasta i razvoja (2013), Europska komisija je naglasila da države članice trebaju mladima osigurati uspješnu tranziciju iz sustava obrazovanja u svijet rada te aktivno raditi na razvoju i provedbi programa i shema namijenjenih obrazovanju, zapošljavanju i socijalnom uključivanju mladih. Shema Garancije za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, tj. završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Preporuka je da se Program sastoji od suportivnih mjera i da je prilagođen nacionalnim, regionalnim i lokalnim okolnostima.

EU garancija za mlade: odgovor na nezaposlenost mladihPristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba.

Hrvatski zavod za zapošljavanje počeo je s provedbom Garancije za mlade 1. srpnja 2013. te je paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“ dopunio s dodatnih 11 mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29 godina. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada.

Garancija za mlade službeno počinje s provedbom u Europskoj uniji 1. siječnja 2014. godine kada će Republici Hrvatskoj biti i dostupa financijska sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina a dodatne mjere koje se provode financirati će se iz Europskog socijalnog fonda ESF-a i državnog proračuna.

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE/SAMOZAPOŠLJAVANJE:
„Uz pola – pola do prvog posla“ – potpora za zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža
„Pola-pola” - potpora za zapošljavanje
„Pola–pola za uključivanje” – potpora za zapošljavanja osoba s invaliditetom
„Pola – pola i za osobe romske nacionalne manjine” – potpora za zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine
„Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanje mladih osoba
„Zajedno smo jači” – potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge
„Rad i nakon ljeta”- potpora za zapošljavanje u turizmu
„Rad i nakon stručnog osposobljavanja – potpora za zapošljavanje
„Mladi u socijalnom poduzetništvu“ - sufinanciranje zapošljavanja u socijalnim poduzećima

POTPORA ZA USAVRŠAVANJE:
„Učim uz posao“ – potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba

MJERE ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE MLADIH:
„Znanje se isplati“ – obrazovanje nezaposlenih
„EU i zanimanja budućnosti“ - programi usavršavanja i obrazovanja mladih
„I mladi uče za posao“ - programi školovanja i osposobljavanja nezaposlenih mladih osoba za i kod poznatog poslodavca
„Učenjem do poduzetnika" - osposobljavanje i obrazovanje mladih
„Programi opismenjavanja mladih" - obrazovanje nezaposlenih

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE:
„Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

JAVNI RADOVI ZA MLADE:
„Radom za zajednicu i sebe“ – su/financirano zapošljavanje u javnom radu
„Komunalni javni radovi“ – su/financiranje zapošljavanja u komunalnom javnom radu
„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
­„Mladi za mlade“- pomagači u nastavi - javni radovi za mlade
„Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade
„Mladi za zajednicu“ - mini javni radovi

MJERE ZA OSTANAK U ZAPOSLENOSTI:
„Stalni sezonac” – sufinanciranje troška produženog osiguranja i naknade radniku

Detaljnu objavu pročitajte na stranicama HZZ-a.

Srijeda, 10.07.2013. / hzz.hr