Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta

Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem "Poduzetničkog impulsa" - plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. objavilo je javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva. Riječ je o natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava.

Natječaji su objavljeni po ciklusima i to na sljedeći način: 1. ciklus koji vrijedi od 13. travnja do 14. svibnja i koji uključuje razvoj i primjena inovacija, normizacija i znakovi kvalitete, gazele, žena poduzetnica, poduzetnik početnik, mladi u poduzetništvu, obrazovanje za poduzetništvo i cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo. 2. ciklus koji vrijedi od 20. travnja do 21. svibnja i uključuje očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta, informatičke kompetencije obrtnika, stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima, opremanje praktikuma obrtničkih strukovnih škola, majstorska škola, naukovanje za obrtnička zanimanja te zadružno poduzetništvo, franšizno poslovanje - pilot projekt. 3. ciklus koji vrijedi od 27. travnja do 28. svibnja te uključuje jačanje međunarodne konkurentnosti, nove tehnologije, pozicioniranjem na tržištu do uspjeha, klasteri – zajedno do uspjeha, potporne institucije, poduzetništvo u kulturi i socijalno poduzetništvo. Ove godine natječaji se razlikuju od dosadašnjih godina, a bitne promjene u do sada objavljenim projektima odnose se na slijedeće:

  • Troškovi se ne priznaju retroaktivno kao do sada već samo po ponudama, predračunima, ugovorima za buduća ulaganja
  • Troškovi se priznaju čak i u visini do 100% prihvatljivih troškova
  • Povećani su minimalni i maksimalni iznosi tako da npr. Za žene poduzetnice minimalno što se može dobiti je 50.000 kuna (minimalni i makismalni iznosi različiti su od projekta do projekta)
  • Kod inovacija više se ne može prijaviti fizička osoba
  • Isplata se vrši u dva dijela i to 60% nakon potpisa ugovora i 40% nakon dostave konačnog izvješća koje mora biti u roku najkasnije 60 dana
  • Kao dokazi o izvršenom plaćanju ne priznaju se kompenzacije, ugovor o leasingu te nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz izvršenog plaćanja.

Pozivamo sve poduzetnike da se jave na natječaje i iskoriste predviđena sredstva. Djelatnici Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj stoje vam na raspolaganju za sva pitanja na tel. 01/4606-700 ili mail tkesic@hgk.hr  

Sve informacije o projektima možete naći na www.minpo.hr ili besplatni info telefon Ministarstva 0800 234-505.

Srijeda, 02.05.2012. / hgk.hr