Na jednome mjestu sve mjere za pomoć gospodarstvu

Na jednome mjestu sve mjere za pomoć gospodarstvu

Vlada je, donijela ukupno 63 mjere za pomoć gospodarstvu pogođenom pandemijom koronavirusa. 

Naime, posljedice na poslovanje već osjeća 80 posto domaćih tvrtki, što je porast od 13 postotnih poena u svega 16 dana, objavili su iz HGK temeljem najnovijih podataka iz njihove ankete. Gotovo 60 posto tvrtki je prijavilo kako su do sada zabilježile gubitke do 500.000 kuna, što je rast od 5 postotnih poena u odnosu na prethodno mjerenje, a ukoliko ta situacija potraje, 11 posto ih očekuje gubitke veće od milijun kuna.Vladine mjere se odnose na ukupno 8 ministarstva od kojih se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija. Stoga vam na jednom mjestu donosimo njihov popis.

Mjere Ministarstva financija

- Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.
- Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR):
Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.
Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.
Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama
Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.
Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma s ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.
Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja s izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.


Poslovne banke – mjere podrške

Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.
Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.
Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije

- Povećanje alokacije za financijski instrument 'ESIF Mikro zajmovi' za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata na 0,5 posto – 0,75 posto - 1 posto ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
- Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite s 30 posto udjelom obrtnih sredstava 'ESIF Mikro i Mali zajmovi' na 0,1 posto -0,25 posto -0,5 posto ovisno o indeksu razvijenosti koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
- Povećanje maksimalne stope jamstva za 'ESIF pojedinačna jamstva' za kredite za obrtna sredstva sa 65 posto na 80 posto glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura) koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.
- Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
- Potvrđivanje 75 posto potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25 posto po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25 posto iznosa.
- Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.


Cijeli članak dostupan na: privredni.hr

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Srijeda, 18.03.2020.