MUP zapošljava više od 200 osoba na 12 mjeseci

MUP zapošljava više od 200 osoba na 12 mjeseci

MUP je objavio Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Policiji je nužan kadar za različite sektore poput kabineta ministra, policijske akademije, upravu policije, centra za forenzična ispitivanja i dr., a traže se stručni suradnici, referenti, vještaci, daktilografi, računovođe, i još mnoga druga zanimanja.

MUP na ovaj način želi zaposliti više od 200 osoba na 12 mjeseci rada.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave koja je bila 31. srpnja.

Više vijesti pročitajte na poslovni.hr

 

Srijeda, 01.08.2018. / poslovni.hr