MORH zapošljava pilote

MORH zapošljava pilote

Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za prijam 16 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice u djelatnu vojnu službu, i to deset sveučilišnih ili stručnih prvostupnika inženjera zrakoplovnog inženjerstva sa završenim dodiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem, pet prvostupnika inženjera aeronautike (pilota) sa završenim dodiplomskim sveučilišnim studijem i jednog magistra fizike i geofizike (meteorologa) sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage RH koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH, te posebne uvjete, i to najviše navršenih 30 godina života do kraja 2018. i odslužen vojni rok ili završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Kandidati/kandidatkinje koji imaju odslužen vojni rok ili završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja imaju prednost kod prijama, a ostali će biti upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje u kolovozu 2018.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Iz MORH-a u priopćenju ističu da u službu u Oružane snage RH ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u OSRH.

Kandidati/kandidatkinje za časnike za vojnog pilota, prije upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje.

Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja kandidati za časnike će biti upućeni na temeljnu časničku izobrazbu. Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, bit će im dodijeljen prvi časnički čin te će biti raspoređeni na časničku dužnost.

Prije prijama na osposobljavanje, kandidati prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijem u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15).

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate/kandidatkinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja, zdravstvenih pregleda, sigurnosnih i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostavljaju se na adresu Ministarstva obrane RH, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, stoji u priopćenju.

Više informacija na www.morh.hr

Petak, 06.07.2018. / index.hr