Kontroleri danas moraju biti znanstvenici za tumačenje digitaliziranih podataka

Živimo u vremenu promjena koje mijenjaju kontroling, ali i funkcioniranje tvrtki. Za to je zaslužan razvoj IT-a, koji nas je odveo u četvrtu fazu industrijske revolucije, u kibernetiku – istaknuo je Péter Horváth, osnivač konzultantske kuće Horváth&Partners.

Da bi menadžment donosio kvalitetne odluke, potreban mu je jak oslonac u kontrolingu, glavna je poruka Treće međunarodne konferencije 'Kontroling – ekonomski partner menadžmenta' održane prošlog četvrtka u Zagrebu u organizaciji Kontroling Kognoska i Lidera. Moderni kontroling danas više nego ikad ovisi o pravilnom tumačenju velike količine podataka koji su rezultat digitalizacije, a borba s tom poplavom informacija glavna je zadaća kontrolera. Od njih se očekuje da budu multidisciplinarni stručnjaci koji će sve te podatke staviti u racionalan kontekst i o njima hrabro i pravodobno informirati vodstvo tvrtke.

– Suvremena praksa daje kontrolerima važnu ulogu i stavlja ih u poziciju partnera menadžmentu, zajedno postavljaju ciljeve poduzeća, pri čemu su kontroleri vrlo važni jer imaju panoramski pregled stvari vezanih uz poslovanje – istaknula je Jasmina Očko, konzultantica u Kontroling Kognosku, u svom uvodnom govoru.  

90 posto žena radi u hrvatskom kontrolingu, dok su u Njemačkoj 90 posto kontrolera – muškarci

– Živimo u vremenu promjena koje stubokom mijenjaju cijeli koncept kontrolinga, ali i način funkcioniranja tvrtki te gospodarstva u cjelini. Za to je zaslužan razvoj IT-a, koji nas je odveo u četvrtu fazu industrijske revolucije, u kibernetiku – istaknuo je glavni govornik konferencije Péter Horváth, osnivač konzultantske kuće Horváth& Partners i potpredsjednik Nadzornog odbora tvrtke.

Tumačenje podataka

Naglasio je kako kontroling ovisi o iščitavanju i pravilnom tumačenju velike količine podataka koji su rezultat digitalizacije, što podrazumijeva da su kontroleri danas, i u velikim i u malim tvrtkama, pravi znanstvenici za tumačenje podataka. – Zahvaljujući modernim tehnološkim dostignućima, kontrolerima se pružaju nebrojene informacije za analiziranje te uspoređivanje. No to je katkad, pogotovo u velikim poduzećima, prevelik izazov. Stoga je gdjekad potrebno angažirati prave matematičare koji moraju pronaći način za pravilne procjene kretanja troškova, što postavlja legitimno pitanje hoće li nas u budućnosti takav kadar i zamijeniti – upozorio je Horvath, pozvavši prisutne da menadžerima kompanija u kojima rade prenesu kako je za poslovne procese i njihovo planiranje presudno iskorištavanje svih dostupnih podataka, kako bi prema njima mogli oblikovati buduće odluke te individualna rješenja za svaku tvrtku.

Varljiva usporedba s Kinom

Siegfried Gaenßlen, glavni izvršni direktor ICV-a i izvršni savjetnik NO Hansgrohe SE, prošao je sve evolucijske faze u tvrtki u kojoj i danas radi. Od tradicionalnog kontrolera, preko aktivnog sudionika i partnera u odlučivanju pa do mjesta prvog čovjeka multinacionalnog poduzeća Hansgrohe. – Najvažnije je bilo odmah postaviti dobre i postojane alate za donošenje odluka, odnosno pravilna digitalna rješenja, koje je moguće analizirati. No uza sve to zaključili smo da je ključno i otići među ljude, razgovarati s njima, od najviših do najnižih razina, kako bi naše odluke naišle na plodno tlo, a ujedno kako bismo u praksi procijenili koliko su naši alati efikasni u procjeni učinka pojedinih odjela – napomenuo je Gaenßlen. Mnogima je danas, dodao je, jedini cilj održati troškove proizvodnje na razini onih u Kini, što ne pretpostavlja uvijek optimalan način poslovanja, jer se primjerice u kalkulaciju troška proizvodnje u toj dalekoistočnoj zemlji ne uzimaju u obzir brojna putovanja, troškovi logistike, neprimjerena kvaliteta i slično. No dobar kontroler treba imati i hrabrosti sve te analize prenijeti menadžerima i uvjeriti ih u svoje podatke. Jedna od ključnih tema konferencije bila je i uloga kontrolinga u javnom sektoru. Kako dobro postavljen kontroling može donijeti uštede u javnom zdravstvenom sustavu Hercegovačko-neretvanske županije predstavila je Marija Buhač iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Mostar. Glavni doprinosi uređenog kontrolinga u Zavodu rezultirali su boljom organizacijom, modernim računovodstvenim sustavom, te kvalitetnijim, točnijim i ažurnijim izvještavanjem menadžmenta. – No na kraju najvažnije su bile uštede, što u Zavodu što u zdravstvenim ustanovama – zaključila je Buhač.

Matthias von Daacke: - Kontroleri moraju sjediti na sastancima s upravom i surađivati na izradi višegodišnjih poslovnih planova jer jedino tako mogu dobiti dubinski uvid za kvalitetno obavljanje posla

Kontroleri moraju slušati

Na primjeru jedne neprofitne organizacije Günther Pichler, konzultant za kontroling u APC Consultingu, pokazao je kako se gubici u kratkom vremenu mogu pretvoriti u korist, i to bez uobičajene hrvatske slabosti; bez bolnog rezanja te smanjenja broja zaposlenika. Matthias von Daacke, direktor kontrolinga u Blanco GmbH, osvrnuo se na ulogu kontrolinga u planiranju prodaje: – Najvažnije je slušati druge i otkrivati njihove potrebe – kazao je Von Daacke, a onda detaljno analizirao procese u tvrtki pri planiranju globalnih tržišnih strategija. Objasnio je kako kontroleri sjede na sastancima s upravom i surađuju na izradi višegodišnjih poslovnih planova jer jedino tako mogu dobiti dubinski uvid za kvalitetno obavljanje posla, naglasivši da svako tržište ima svoje specifičnosti koje treba uzeti u obzir. Damjan Sinković, voditelj kontrolinga DOK-ING-a, predstavio je proces uvođenja novih obrazaca u toj tvrtki. Obrazložio je da su 2012. počeli s restrukturiranjem donijevši prve formalne strategije poduzeća i uspostavivši nove organizacijske strukture. Na to ih je potaknula regulativa FAR (Federal Acquisition Regulation), američki pandan hrvatskoj javnoj nabavi. 'Komunikacija – ključ uspješnog kontrolinga' naziv je radionice koju je vodila Gordana Bauer iz Integra znanja. Analizirala je banalnost svakodnevne komunikacije čiju važnost za funkcioniranje društva često ne doživljavamo. Preporučila je kontrolerima da im poruka bude jednostavna i izravna, bez opterećivanja slušatelja nepotrebnim i nevažnim detaljima. Andrej Lapajne, kreator BI sustava za podršku IBCS iz slovenske tvrtke Zebra.BI, govorio je o najboljoj praksi u projektiranju poslovnih izvještaja.

Izvješća kao partiture

– Velika je razlika u kojem obliku, odnosno formi prikazujemo budžetske podatke; ako ih dobro vizualiziramo i strukturiramo, olakšavamo posao upravi – objasnio je Lapajne, istaknuvši da je u svijetu mnogo stvari standardizirano, poput prometnih znakova ili notnih zapisa, te da sličnom treba težiti i u biznisu. – IBCS, koji prvi put u povijesti nudi standardizaciju u poslovnom svijetu, otvoren je i svima dostupan, a već su ga prihvatile sve veće kompanije u Europi – kazao je Lapajne, zaključivši izlaganje citatom Rolfa Hicherta koji je rekao 'ako glazbenici mogu vizualizirati simfoniju s pomoću partiture, onda bi i poslovnjaci morali pronaći način da standardiziraju mjesečna izvješća o prodaji'. 

Cijeli članak možete pročitati ovdje.

Srijeda, 18.11.2015. / kognosko.hr