Konačno objavljeno koliko ljudi u Hrvatskoj radi subotom i nedjeljom

Konačno objavljeno koliko ljudi u Hrvatskoj radi subotom i nedjeljom

Nedjeljom u Hrvatskoj uobičajeno radi oko 118.000 zaposlenih, a subotom oko 240.000, pokazali su novi podaci Državnog zavoda za statistiku.

Riječ je o anketi o radnoj snazi za 2018. koju DZS kontinuirao provodi već godinama. To je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada provedeno na uzorku kućanstava u državi.

Prema tim podacima, subotom i nedjeljom uobičajeno u našoj zemlji radi oko 358.000, odnosno više od 20 posto svih zaposlenih. Kad je o nedjelji riječ – a ona je aktualna zbog rasprava o mogućoj zabrani rada – tog dana u Hrvatskoj je uobičajeno na radnom mjestu oko sedam posto radnika.

Podaci Državnog zavoda za statistiku ruše stereotipe i o ‘jadnim blagajnicama’ koje najviše rade nedjeljom. Prema anketi koju je proveo DZS, nedjeljom je na poslu redovito angažiran otprilike isti broj muškaraca i žena – po 60.000.

Doduše, anketa pokazuje i kako subotom ponekad radi čak 850.000, a nedjeljom ponekad oko 500.000 radnika (oko 200.000 žena i oko 300.000 muškaraca).

Još je jedan statistički podatak vrlo neobičan – onaj o tjednom broju radnih sati. Prema anketi DZS-a, u sektoru trgovine radi se u prosjeku 40 sati tjedno, što znači da tamo, de facto, nema prekovremenih.

Najviše se tjedno radi u sektorima prijevoza (43) i građevine (42), a najmanje u javnoj upravi (39,5 radnih sati). Riječ je o podacima za posljednji kvartal 2018. u kojem je u Hrvatskoj bilo zaposleno 1,65 milijuna ljudi.

Cilj ankete o radnoj snazi je prikupiti podatke o veličini, strukturi i obilježjima aktivnog stanovništva, odnosno radnoj snazi u Hrvatskoj prema međunarodnim standardima. Od 2007. anketa se provodi kontinuirano, a kućanstva se anketiraju neprekidno tijekom cijele godine.


Članak je prenesen s portala: danica.hr

Petak, 31.01.2020.