Institut za menadžment od danas nudi i srednjoškolsko obrazovanje, prekvalifikaciju za ekonomistu, komercijalistu i poslovnog tajnika

Institut za menadžment od danas nudi i srednjoškolsko obrazovanje, prekvalifikaciju za ekonomistu, komercijalistu i poslovnog tajnika

Ukoliko razmišljate o prekvalifikaciji neka Institut za menadžment bude Vaš odabir, osim programa usavršavanja od Nove Godine u ponudi je i srednjoškolsko obrazovanje, prekvalifikacija za ekonomistu, komercijalistu i poslovnog tajnika.

Sve detaljnje informacije saznajte na linku: www.izm.hr/prekvalifikacija

Prekvalifikacija za komercijalistuKomercijalist je osoba koja obavlja djelatnost prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja. To je osoba koja donosi profit poduzeću i čiji se rezultati mogu pratiti kroz neumoljivu statistiku.
Komercijalisti rade dinamičan, izazovan posao koji nerijetko uključuje putovanja. Oni imaju ulogu posrednika između svoje tvrtke i potencijalnog kupca. Njihov posao uključuje rad s drugim ljudima i održavanje redovitog kontakta i suradnje s tvrtkama-partnerima.
Ovaj program namijenjen je svima onima koji nakon završene osnovne škole žele raditi posao koji uključuje prodajne i nabavne procese. Kroz četverogodišnje obrazovanje stječu i bruse vještine koje su neophodne za obavljanje takve vrste posla. Za one koji se žele prekvalificirati za komercijalista, ovaj program nudi stjecanje svih kompetencije za uspješan rad u prodaji i nabavi.

Trajanje: četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa:
Završetkom ovog programa polaznici će steći opća i stručno-teorijska znanja o poslovanju u trgovini, o osnovnim zakonima i propisima koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu, poduzetnička znanja i vještine, kao i organizacijske i komunikacijske vještine. Kao komercijalisti moći će obavljati poslove prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja
U program obrazovanja za zanimanje komercijalist/ica može se upisati osoba koja ima :

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Oblik nastave: Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni

Dokumenti potrebni za upis

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 •  Rodni list
 •  Domovnica
 •  Ispunjena upisnica s ugovorom
 •  Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:
 • Svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi

Prekvalifikacija za ekonomistuEkonomist - Potreba za ekonomistima danas je vrlo raširena i neophodno je za svako poduzeće da ima minimalno jednog stručnjaka za područje ekonomije. Posao ekonomista odnosi se na bavljenje poslovnom ekonomijom (analiza i poslovno planiranje, financije, marketing, menadžment, menadžerska informatika, poduzetništvo, računovodstvo i revizija, trgovina ili turizam) i ekonomijom poslovne informatike (primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju). Kroz ovaj program edukacije polaznik uči materiju koja mu je neophodna za rad u područjima ekonomije.
Program je namijenjen svima koji žele steći znanja i vještine potrebne za rad u ekonomskom sektoru. Prekvalifikacijom se prolaze procesi poput prodaje, nabave i financija kako bi se stekao širi uvid i srž ekonomskog posla.

Trajanje: četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa:
Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati poslove uredskih službenika koji mogu obavljati: financijske poslove, blagajničke poslove, sve vrste referentskih poslova, rade u centrima za elektroničku obradu podataka, sudjeluju u komuniciranju s tržištem, poslovnim partnerima te prikupljanju i obradi statističkih podataka.

U program obrazovanja za zanimanje ekonomist/ica može se upisati osoba koja ima :

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Oblik nastave: Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni

Dokumenti potrebni za upis

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Ispunjena upisnica s ugovorom
 • Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:
 • Svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi

Prekvalifikacija za poslovnog tajnikaPoslovni tajnik - Gotovo sve organizacije trebaju osobu koja bi vodila uredske poslove koji redovito uključuju administraciju, uspostavu komunikacije s klijentima, dogovaranje sastanaka, bilježenje i skupljanje informacija, pisanje dopisa i druge slične poslove. Za obavljanje tih zadataka zadužen je poslovni/a tajnik/ca koji/a mora biti spretan i odgovoran pojedinac, uvijek ljubazan i komunikativan kako bi svoj posao obavljao učinkovito i uspješno. Potrebno je imati dobro razvijene informatičke, komunikacijske i organizacijske vještine koje će ovim programom posebno razvijati.
Završetkom ovog programa, polaznik stječe sve kompetencije za uspješno obavljanje posla poslovnog tajnika. Prekvalifikacijom u poslovnog tajnika/cu stječe se široko administrativno znanje i organizacijske vještine koje je neophodno posjedovati ako bi htjeli biti kvalitetni poslovni tajnik/ca.

Trajanje: četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa:
Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni raditi na svim administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima poduzeća. U manjim poduzećima (tvrtkama) poslovni tajnik je ključna osoba koja obavlja sve administrativne i tajničke poslove, dok će u većim poduzećima posao biti specijaliziran i podijeljen na više osoba. Zato su u obrazovnom sustavu obuhvaćena znanja i vještine što proizlaze iz sveobuhvatnih poslova ovog zanimanja.
Osobe s ovim zanimanjem mogu raditi u privatnim poduzećima (tvrtkama), stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim ustanovama.

U program obrazovanja za zanimanje poslovni tajnik može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.
Oblik nastave: Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni
Dokumenti potrebni za upis

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Ispunjena upisnica s ugovorom

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:

 • Svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi

Srijeda, 07.12.2016.