HUH: prijedlog zakona o turističkom zemljištu nedostatan

Prijedlog novog zakona o turističkom zemljištu nedostatan je u pogledu definiranja i utvrđivanja vlasničke strukture nad tim zemljištem, nepoticajan za dalje investicije, turističke tvrtke stavlja u neravnopravan položaj te kao takav sigurno ne vodi poboljšanju položaja hotela i kampova, ocjena je Hrvatske udruge hotelijera i restoratera (HUH).

MoreIstaknuvši da su se u takvoj ocjeni s HUH-om složili i iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) te Kamping udruženja Hrvatske (KUH) predsjednik Predsjedništva HUH-a Franco Palma dodaje i da su od Ministarstva pravosuđa prijedlog tog zakona dobili otprilike prije dva tjedna te da su jedva uspjeli s tri na više dana produljiti dane im rokove za primjedbe.

Naglasivši da hotelijeri, pa i cijeli turizam, već dugo godina traže i čekaju takav zakon Palma je kazao kako se hotelijeri pomalo 'boje' da će se zakon donijeti na brzinu bez dogovora sa strukom, što će opet otvoriti nove, a ne riješiti probleme.

Iznoseći primjedbe udruga na prijedlog tog zakona naglašava da je ostavljena dilema oko vlasništva nad zemljištem te da to nemaju pravo utvrditi hotelijeri nego da je to politička tema.

Zakon tako, smatra, djelomice vodi i u nacionalizaciju, jer prema prijedlogu Vlada ima mogućnost oduzeti koncesiju za zemljište te ga proglasiti državnim interesom.

Zakon se, drži Palma, protivi i odredbama Ustava o jamstvu vlasništva te zaštiti prava stečenih ulaganjima, a neusklađen je i s postojećim zakonima o privatizaciji, izdavanju koncesija i vlasništvu.

Hotelijere, pa i vlasnike kampova, posebno smeta što prijedlog zakona određuje samo rok na koji će se davati koncesije za zemljište (30 godina uz mogućnost produljenja za 15 godina), ali ne i uvjete, modele i cijenu koncesije. To bi, kaže Palma, kao i kome će dati koncesiju naknadno, po donošenju zakona, odlučila Vlada, a ne Sabor, čemu se HUH također protivi.

Zakon ne ispravlja ni neravnopravan položaj tvrtki, koji je, kako pojašnjava Palma, stvoren time što su neke tvrtke u procesu privatizacije mogle zemljište unijeti u vlasničku strukturu, a neke ne.

Zanimljivim i pozitivnim iz prijedloga zakona u HUH-u drže pak osnivanje fonda za razvoj turističke infrastrukture, pri čemu ne odobravaju da se taj fond finacira samo sredstvima od koncesija nego misle da bi se za to novac trebao osigurati iz još nekih izvora (proračuna i drugih).

Ponedjeljak, 04.05.2009. / Hina