Hrvatska ne podržava da se uvedu obvezne ženske kvote među direktore privatnih tvrtki

RH želi da to bude u obliku neobvezujućeg pravnog akta, a ne u obliku zakona Unije.

Među 28 država zastupljenih u Vijeću EU talijansko predsjedništvo nije uspjelo pronaći potrebnu većinu koja bi podržala novu direktivu o poboljšanju ravnopravnosti spolova među direktorima tvrtki koje su registrirane na burzi.

Komisija je, naime, predložila da se direktivnom propiše obvezna kvota o 40-postotnoj zastupljenosti žena među neizvršnim direktorima, a 33 % među svim direktorima. Hrvatska je unutar Vijeća iznijela stav da podupire direktivu, ali želi da ženska kvota bude preporuka, a ne obveza.

Drugim riječima, RH želi da to bude u obliku neobvezujućeg pravnog akta, a ne u obliku zakona Unije.

Vijest je prenesena sa vecernji.hr

Utorak, 16.12.2014. / Tomislav Krasnec, vecernji.hr