Hrvatska ne podržava da se uvedu obvezne ženske kvote među direktore privatnih tvrtki

Hrvatska ne podržava da se uvedu obvezne ženske kvote među direktore privatnih tvrtki

RH želi da to bude u obliku neobvezujućeg pravnog akta, a ne u obliku zakona Unije.

Među 28 država zastupljenih u Vijeću EU talijansko predsjedništvo nije uspjelo pronaći potrebnu većinu koja bi podržala novu direktivu o poboljšanju ravnopravnosti spolova među direktorima tvrtki koje su registrirane na burzi.

Komisija je, naime, predložila da se direktivnom propiše obvezna kvota o 40-postotnoj zastupljenosti žena među neizvršnim direktorima, a 33 % među svim direktorima. Hrvatska je unutar Vijeća iznijela stav da podupire direktivu, ali želi da ženska kvota bude preporuka, a ne obveza.

Drugim riječima, RH želi da to bude u obliku neobvezujućeg pravnog akta, a ne u obliku zakona Unije.

Vijest je prenesena sa vecernji.hr

Utorak, 16.12.2014. / Tomislav Krasnec, vecernji.hr