Fina prestaje s ovrhama na sve fizičke osobe, no postoje izuzeci

Fina prestaje s ovrhama na sve fizičke osobe, no postoje izuzeci

Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, osim u iznimnim slučajevima, propisanim zakonom. Fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, tijekom idućih nekoliko dana, deblokirat će se računi.

U subotu, 18. travnja 2020. godine, na snagu je stupio Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon), kojim je propisan zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za razdoblje važenja posebnih okolnosti (do 17. srpnja 2020. godine), uz mogućnost produljenja trajanja posebnih okolnosti za dodatna 3 mjeseca.

Prema odredbama Zakona, Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe (uključujući i obrtnike i druge koji obavljaju registriranu djelatnost), a iznimno se ovrha nastavlja u slučaju da fizička osoba ima osnove za plaćanje radi naplate zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije), druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (druga uzdržavanja koja se naplaćuju u rentama), tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun pričuve zgrade i sl.), piše Poslovni dnevnik.

Fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, tijekom idućih nekoliko dana, deblokirat će se računi.

Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u Očevidnik prema vremenu primitka, ali po njima neće poduzimati daljnje radnje za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (osim ako se radi o osnovi za plaćanje za koju je propisano da se nastavlja s provedbom ovrhe).

Ovrha u odnosu na pravne osobe se nastavlja provoditi sukladno Zakonu, ali se ne obračunava zakonska zatezna kamata, sukladno odredbi čl.2. Zakona (odredba o tome da ne teče zatezna kamata se ne odnosi samo na tražbine za koje se provodi ovrha, već općenito na sve pravne odnose u kojima je došlo do zakašnjenja u plaćanju).


Izvor: Poslovni dnevnik

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Ponedjeljak, 20.04.2020.