'Ekonomist' aplikacija za pomoć studentima i bolju orijentaciju ka izvršavanju svojih akademskih obveza

'Ekonomist' aplikacija za pomoć studentima i bolju orijentaciju ka izvršavanju svojih akademskih obveza

Ekonomist aplikacija je zamišljena kao mobilna aplikacija namijenjena studentima Ekonomskog fakulteta Zagreb; sadržava određene informacije i omogućava pojedine usluge. Aplikacija sadrži informacije vezane uz studentski život, a to su usluge prijave i odjave ispita, pronalaženje najbliže menze ili knjižnice na karti, e-knjižnice gdje se može pročitati knjiga izravno sa Vašeg uređaja, događanja na fakultetu i sl.

Monika DamjanovićOvim projektom napravio se svojevrstan interaktivni centar za informiranje čije bi informacije bile relevantne, zanimljive, lako dostupne „na putu do kuće ili pak na vikendici na moru“. U Hrvatskoj je poprilično razvijena svijest oko ove nove tehnologije, no još je uvijek malen broj studenata i profesora koji ju koriste. Naš primarni cilj je razviti m-learning sustav u Hrvatskoj. Stoga želimo razviti osjećaj za praćenjem svjetskih trendova da jednoga dana budemo dovoljno konkurentni nekom prestižnom fakultetu izvan granica naše zemlje.

Cijena je jedna od ključnih prepreka brzoj ekspanziji proizvoda na tržištu, no to nije tako i kod Ekonomist aplikacije. Naime ona je besplatna. Distribucija se provodi na digitalnoj distribucijskoj platformi za mobilne uređaje u Gooogle Play trgovini koja je u vlasništvu Google-a.

Srijeda, 07.02.2018.