Poticanje investicija

Država daje do 9.000 eura za svakog novozaposlenog

Devet tisuća bespovratnih eura moći će dobiti poduzeća koja ulažu u županije u kojima je registrirana nezaposlenost iznad 20 posto. Svaki poduzetnik koji bude investirao više od tri milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, uz uvjet da otvori najmanje 15 novih radnih mjesta, bit će 10 godina oslobođen poreza na dobit.

Lani je visoka nezaposlenost zabilježena u 12 županija. Poduzeća koja dobiju poticaje za radna mjesta, obavezna su ih čuvati pet godina.Riječ je o mjerama iz novog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog kruga o kojem će najesen u hitnom postupku odlučivati saborski zastupnici, a danas o njemu raspravlja Vlada.

Posebne mjere planiraju se i za radno-intenzivne djelatnosti, odnosno djelatnosti u kojima će se otvarati 100, 300, 500 i više novih radnih mjesta. Iznosi potpora za kreiranje novih radnih mjesta u radno-intenzivnim industrijama uvećavat će se za 25, 50 i 100 posto.

Nova radna mjesta oslobađaju od poreza na dobit
Za investicije od jednog do tri milijuna eura stopa poreza na dobit umanjivat će se 75 posto, također u desetogodišnjem razdoblju pod uvjetom da investitor otvori najmanje 10 novi radnih mjesta. Za investicije do milijun eura porez na dobit umanjit će se u desetogodišnjem razdoblju za 50 posto. Takav investitor mora otvoriti najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom.

No, smanje li poduzetnici koji koriste poticaje broj obaveznih novih radnih mjesta, morat će platiti porez na dobit u punom iznosu uvećan za iznos zakonske zatezne kamate i to za čitavo razdoblje za koje mu je porezna povlastica odobrena, piše Novi list.

Investitoru će se porezni poticaji moći odobriti i bez otvaranja novih radnih mjesta, ali uz uvjet da provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona, uz uvjet da očuva jednak broj radnih mjesta.

Od 3 do 9 tisuća eura po novozaposlenom
Zakon predviđa i dodatne poticaje poduzećima koja zaposle nove radnike. Ti će poticaji iznositi od tri do devet tisuća eura po novozaposlenom radniku, pri čemu će maksimalnih 9 tisuća bespovratnih eura moći dobiti poduzeća koja ulažu u županije u kojima je registrirana nezaposlenost iznad 20 posto.

Lani je tako visoka nezaposlenost zabilježena u 12 županija. Poduzeća koja dobiju poticaje za radna mjesta, obavezna su ih čuvati pet godina. U protivnom poticaje uvećane za kamate moraju vratiti kao i u slučaju sredstava za usavršavanje.

Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poduzetništva i obrta za poticanje investicija u ovoj godini imaju osiguranih 15 milijuna kuna, a nakon ulaska Hrvatske u EU poticajna sredstva povlačila bi se i iz strukturnih fondova.

Četvrtak, 02.08.2012. / net.hr