Do kraja sljedeće godine u većini Hrvatske automati za otkup ambalaže: Građanima i dalje naknada od 50 lipa

Do kraja sljedeće godine u većini Hrvatske automati za otkup ambalaže: Građanima i dalje naknada od 50 lipa

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavio je danas uvođenje automatizacije na mjestima za otkup ambalažnog otpada istaknuvši da će do kraja ove godine automati za brojanje, sortiranje i prešanje ambalaže biti uvedeni u barem trećinu od 1820 mjesta za otkup ambalaže, a do kraja sljedeće godine u 90 posto tih mjesta.

U sljedećih par godina želi se udvostručiti broj radnih mjesta direktno zaposlenih u gospodarenju otpadom sa 6000 na 12.000."Ključni motivator i uvjet za kvalitetno provođenje ovoga je otkupna cijena ambalaže koja je do sada bila tri do četiri puta niža od tržišnih cijena. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od sada će otkupne cijene formirati sukladno tržišnim cijenama iz relevantnih izvora na tržištu EU, a pritom će poštivati načelo blizine kako bi se omogućilo tvrtkama u Hrvatskoj da zadrže i povećaju posao. Svjetska tržišna cijena umanjiti će se za očekivana onečišćenja, što je 15 posto za PET i po 10 posto za staklo i metal. Odluka je donesena danas i stupa na snagu 1. ožujka ove godine", istaknuo je Zmajlović na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio promjene u sustavu ambalažnog otpada.

Dodao je da se samo zbog promjene cijene, u odnosu na prošlu godinu, očekuje povećanje prihoda od prodaje ambalažnog otpada oporabiteljima za 15 do 20 milijuna kuna. To je jedan i pol do dva puta više nego do sada, istaknuo je.

Zmajlović je rekao da će građani i dalje za ambalažni otpad dobivati tzv. "povratnu naknadu" od 50 lipa po boci ili limenci. Istaknuo je i da se ukidaju koncesije, a tvrtke koje ispunjavaju tehničke, tehnološke i kadrovske uvjete imati će mogućnost sudjelovati na tržištu.

Rekao je da su obavljeni pregovori s trgovačkim lancima te će prije ljeta krenuti pilot projekt uvođenja automata na mjestu za otkup ambalažnog otpada.

"Na većini mjesta za otkup ambalaže u Hrvatskoj uvest će se uređaji za kontrolu, brojanje, sortiranje i prešanje ambalaže. Time će se spriječiti pogreške pri brojanju koje su posljedica ljudskog faktora. Uređaji će imati povratnu vezu s Fondom u koji će se u stvarnom vremenu prenositi podaci o količinama ambalaže i svi podaci će biti objedinjeni u registru svih dionika u sustavu. Time će se spriječiti manipulacije podacima o količinama, jer je procjena da je do sada oko 40 posto ambalaže prolazilo mimo sustava", pojasnio je ministar.

Rekao je da mi u ovom trenutku plaćamo tri puta prebrojavanje jedne te iste ambalaže. Dodao je da će se zahvaljujući prešanju i baliranju smanjiti volumen ambalaže što će dovesti do racionalizacije u troškovima prijevoza, a i uštede na količini vreća u kojima se ambalaža prevozi. Rekao je i da način plaćanja prijevoznicima više neće biti paušalan, već prema stvarnom trošku.

"Zbog dosadašnjeg netransparentnog sustava u Hrvatskoj nije postojalo tržište, niti mogućnost da se ono razvije", ocijenio je i poručio kako je sada važno popraviti pogrešno ali ne riskirati da se usput sve uruši.

Rekao je da bi se to dogodilo da se sada kada je sustav problematičan baci na tržište, privatizira kroz neki oblik agencije. Istaknuo je kako je procjena da država mora ostati kao regulator i da putem Fonda gospodari sustavom ambalažnog otpada kako bi se uspostavili i osigurali tržišni mehanizmi i u drugoj fazi taj posao prepustio u potpunosti tržištu.

Poručio je kako "žele u sljedećih par godina udvostručiti broj radnih mjesta direktno zaposlenih u gospodarenju otpadom sa 6000 na 12.000.

Srijeda, 12.02.2014. / index.hr