Ove potpore se vraćaju: Provjerite koliko se nudi!

Ove potpore se vraćaju: Provjerite koliko se nudi!

Stigla i službena potvrda iz Ministarstva

Ministar rada i mirovinskog sustava na današnjoj je press konferenciji Vlade RH najavio reaktivaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja i mjere samozapošljavanja, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku.

Portal za poduzetnike početnike MojBiz.com poslao je upit Ministarstvu i odmah dobio odgovor Samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Posebno obratite pažnju na nove kriterije.

"Danas tijekom dana očekujemo da će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijeti oduku o reaktivaciji svih Mjera aktivne politike zapošljavanja, pa i mjere samozapošljavanje, koja će se promjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. U nastavku vam šaljemo pregled najvažnijih informacija.

Detaljni uvjeti biti će objavljeni tijekom današnjeg dana na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje HZZ.

Dosadašnji kriteriji
Trajanje: 12 mjeseci

Intenzitet potpore prema stupnju razvijenosti jedinice lokalne samouprave:
                - I. - IV. Skupina (do 100.000 kn)
                - V. – VI. Skupina (85.000 kn)
                - VII. – VIII. Skupina (75.000 kn)

Isplata sredstava u dvije rate (50% odmah po potpisu ugovora te 50 % nakon 6 mjeseci).

Prihvatljivi svi korisnici bez obzira na djelatnosti

Podnošenje prijava do 31.12.2020.

Novi kriteriji
Trajanje: 24 mjeseca
Intenzitet potpore podijeljen u dvije skupine:

1. skupina  do 100.000 kn:

(B) rudarstvo i vađenje  (odjeljci 05-09)
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
§  (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Za 1. skupinu korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

2. skupina do 75.000 kn:

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
(H) Prijevoz i skladištenje
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(S) Ostale uslužne djelatnosti

Za 2. skupinu korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja

Isplata sredstava: jednokratno na početku provedbe

Podnošenje prijava do 31.10.2020.


Članak je prenesen s Portala za poduzetnike početnike www.mojbiz.com

Ponedjeljak, 29.06.2020. / www.mojbiz.com