Isplata otpremnine: koje su obveze poslodavca, kako se obračunava i oporezuje?

Isplata otpremnine: koje su obveze poslodavca, kako se obračunava i oporezuje?

Otpremnina predstavlja oblik novčane pomoći koja se radniku može isplatiti ako poslodavac otkazuje ugovor o radu. Kako bi obračun i isplata otpremnine bila obavljena ispravno, važno je utvrditi neka osnovna pravila i odredbe koja se tiču prava i obveza poslodavaca i radnika.

KAKO SE UTVRĐUJE POSTOJI LI PRAVO RADNIKA NA OTPREMNINU?

Pravo radnika na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnicima o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca koji može biti i odluka poslodavca o isplati. 

Ako su prava radnika na otpremninu različito utvrđena u više akata, poslodavci trebaju sučeliti ta prava te primijeniti najpovoljnije pravo za radnika.

POD KOJIM UVJETIMA RADNIK IMA PRAVO NA ZAKONSKU OTPREMNINU?

Prema Zakonu o radu, radnik ostvaruje pravo na otpremninu kad su ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. poslodavac na svoju inicijativu otkazuje ugovor o radu;
2. radnik je na radu kod poslodavca ostvario najmanje dvije godine neprekinutog staža;
3. otkaz ugovora o radu nije uvjetovan ponašanjem radnika.

ZA KOJE RAZDOBLJE RADNIK OSTVARUJE PRAVO NA OTPREMNINU?

Radnik ostvaruje pravo na otpremninu za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. Pravo radnika na otpremninu za određenu godinu staža utvrđuje se za pune godine staža. Posljednja godina rada, ako je nepotpuna, ne uzima se u obzir pri obračunu.

KOLIKO IZNOSI MINIMALNA ZAKONOM PROPISANA OTPREMNINA?

Prema Zakonu o radu, poslodavac ne smije radniku isplatiti otpremninu u svoti manjoj od jedne trećine prosječne mjesečne bruto-plaće koju je radnik ostvario u posljednja tri mjeseca prije prestanaka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog  poslodavca.

KOJI PRIMICI RADNIKA ULAZE U OSNOVICU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA OTPREMNINU?

Prema propisima o radu, plaćom radnika se smatraju sljedeći primici: 

- osnovna plaća utvrđena ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom i sličnim aktima;
- dodaci na plaću (za prekovremeni rad, za rad nedjeljom i blagdanom, za rad noću i sl.);
- postotak povećanja plaće za godine staža (minuli rad);
- mjesečni stimulativni dio plaće kada je utvrđen za ostvarivanje većih rezultata rada s čijim je kriterijima za utvrđivanje zaposlenik unaprijed upoznat.

Pronađite više informacija i pouzdanog partnera za usluge računovodstva na brojevi.hr

Utorak, 22.10.2019. / brojevi.hr