Poslodavac mi ne isplaćuje plaću, koja su mi prava i kome se mogu obratiti?

Pravni savjeti

Damir Delišimunović
dipl. iur.
Na vaša pravna pitanja odgovara Damir Delišimunović, pravnik iz Zagreba. Imate li i vi pitanje pravne prirode javite nam se mailom na: kontakt@posao.hr
Svaki tjedan odgovaramo na dva pitanja.

Poslodavac mi ne isplaćuje plaću, koja su mi prava i kome se mogu obratiti?

Poslodavac mi ne isplaćuje plaću, koja su mi prava i kome se mogu obratiti?

Prvenstveno imate pravo pokrenuti ovršni postupak temeljem obračuna plaće koji Vam je poslodavac dužan uručiti neovisno o tome je li Vam zaista isplatio plaću.

Obračun plaće poslodavac je dužan predati radniku do kraja mjeseca u kojem je trebao isplatiti plaću. Ukoliko to ne učini počinio je prekršaj zbog čega možete zatražiti zaštitu državnog inspektorata.

Neisplata plaće opravdani je razlog za izvanredan otkaz ugovora o radu.

Četvrtak, 28.04.2011.