Nejasnoće oko povrede obveza iz radnog odnosa

Pravni savjeti

Damir Delišimunović
dipl. iur.
Na vaša pravna pitanja odgovara Damir Delišimunović, pravnik iz Zagreba. Imate li i vi pitanje pravne prirode javite nam se mailom na: [email protected]
Svaki tjedan odgovaramo na dva pitanja.

Nejasnoće oko povrede obveza iz radnog odnosa

Moj muž radi na neodređeno u jednoj firmi koja mu prijeti otkazom jer mu ne vjeruju i misle da je u nešto umiješan, a nije umiješan ni u što. Direktor ga je pozvao na razgovor i rekao mu da potpiše otkaz jer ako to ne napravi da će mu doći Uskok, međutim moj muž mu je kazao da neće potpisati ništa jer nije ni kriv i da nema pojma o čemu priča. Kad se vratio od direktora na posao zvali su ga ponovo i rekli mu da ide na godišnji, ali mu nisu rekli koliko da ostane. Vjerojatno kada mu završi godišnji dobiti će izvanredni otkaz.  Mene zanima da li se moj muž može nekako braniti, te na koji način. Hvala.

Prema onome što ste mi napisali smatram da poslodavac u prvom redu treba Vašem suprugu pojasniti kakvu povredu obveza iz radnog odnosa mu stavlja na teret, te mu shodno zakonu o radu omogućiti očitovanje na opomenu (obrana). Radi pravne sigurnost Vaš suprug treba opomenu zatražiti u pisanom obliku te na isti način sastaviti svoje očitovanje.

Ukoliko je Vaš suprug počinio kazneno djelo, onda je poslodavac taj koji treba pokrenuti odgovarajući postupak. To što poslodavac smatra da je počinjeno kazneno djelo ne mora pravno biti tako, jer postojanje kaznenog djela i počinitelja utvrđuje sud, u sudskom postupku. Čest je slučaj da poslodavci koriste termin "kazneno djelo" kao sredstvo prisile prema radniku, bez konkretnog uporišta u zakonu.

Ukoliko suprugu bude uručena odluka o otkazu, savjetujem vam da potražite stručnu pravnu pomoć.

Srijeda, 26.10.2011.