Krađa robe sa skladišta poslodavca

Pravni savjeti

Damir Delišimunović
dipl. iur.
Na vaša pravna pitanja odgovara Damir Delišimunović, pravnik iz Zagreba. Imate li i vi pitanje pravne prirode javite nam se mailom na: kontakt@posao.hr
Svaki tjedan odgovaramo na dva pitanja.

Krađa robe sa skladišta poslodavca

Zaštitarska služba koju je angažirao poslodavac na čuvanju skladišta poslodavca uhvatila je radnika u krađi robe. Može li poslodavac zbog krađe izvanredno otkazati ugovor o radu?

Prvenstveno treba reći da je mogućnost izvanrednog otkaza ugovora o radu rezervirana za one slučajeve kada zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka (radnika i poslodavca) nastavak radnog odnosa više nije moguć.

Koje su to osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa koje bi bile dostatne za izvanredni otkaz ugovora o radu zakon o radu ne propisuje. Najčešće je to pitanje uređeno Pravilnikom o radu mada i u tome slučaju konačnu procjenu o opravdanosti ovog otkaza donosi sud (ukoliko radnik pobija odluku pred sudom).

Stav je sudske prakse  da je osim činjenice da se radi o osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa potrebno da je postupkom radnika trajno narušeno povjerenje radnika i poslodavca. 

Poslodavac je taj koji u sudskom postupku treba dokazati opravdanost odluke odnosno istinitost onih činjenica koje je naveo kao obrazloženje odluke.

U Vašem slučaju niste naveli kada ste utvrdili krađu? Naime izvanredni otkaz ugovora o radu dopušten je samo u roku od 15 dana od dana saznanja za počinjenu povredu. Protekom toga roka ne možete više izvanredno otkazati ugovor o radu. 

Iz Vašeg pitanja ne vidim opis događaja zbog čega Vam ne mogu preciznije odgovoriti.

Subota, 14.05.2011.