Pasivna potraga za poslom

Oglas za otvorenim radnim mjestom često za sobom povlači primitak velikog broja molbi od tzv. aktivnih kandidata, koji aktivno traže posao, a često znanjima i vještinama ne odgovaraju vašoj percepciji idealnog radnika.

Iako velika brojka neza­poslenih govori drugačije, poslodavci (s pravom) smatraju da je kvalitetne radnike i dalje teško naći, a da ponuda na tržištu rada zapravo ne odgovara potražnji za kvalitet­nim radnicima, od kojih se traže vrlo određena znanja i kvalifikacije.

Razvoj internetskih burzi rada u Hrvatskoj nedvojbeno je pomogao poslo­davcima koji sada mogu vršiti dinamičniju potragu za radnicima (objava oglasa za posao na Internetu, pregled životopisa dos­tupnih na Internetu), Sa stanovišta poslopri­maca, internetske burze rada dovele su do transparentnijeg pregleda ponude radnih mjesta (službeni glasnici, dnevna i lokalna izdanja, Internet).

 

Pasivni i aktivni kandidati

Kandidate za radno mjesto možemo grubo podijeliti u dvije skupine. Prvu, bro­jniju skupinu, čine "aktivni" kandidati. Oni su ili bez posla ili su veoma nezadovoljni svojim trenutačnim radnim mjestom. Takva skupina kandidata će.biti neselektivnija u izboru oglasa na koji će se prijaviti. Ukoliko primite zamolbu za radnim mjestom od kandidata koji veoma malo ili nimalo ne odgovara vašoj percepciji radni­ka kojeg tražite, velika je vjerojatnost daje tu zamolbu poslao baš aktivni kandidat.

Ukoliko je nezaposlen, kandidat neće previše birati radno mjesto. On će biti zain­teresiran za bilo koje radno mjesto, u bilo kojoj tvrtki. Činjenica je da će najveći broj kvalitetnih kandidata stići iz malobrojnije skupine tzv. pasivnih kandidata. To su kan­didati koji pasivno traže bolji posao. Oni su većinom zadovoljni postojećim radnim mjestom, ali će se redovito informirati o stanju na tržištu rada kako bi iskoristili bolju priliku, ukoliko se ista ukaže.

Ambicije takvih kandidata mogu biti razno­like: bolje plaćeno radno mjesto, bolje mogućnosti napredovanja ili novi profe­sionalni izazovi. Često se prilikom potrage za radnikom zaboravi na ovu skupinu potencijalnih kandidata, koji su uvijek otvoreni za pregovore koji će ih profesio­nalno zadovoljiti.

 

Kako pronaći pasivne kandidate?

Najveći problem kod pronalaska tih skrivenih, pasivnih kandidata jest upravo taj što su oni pasivni. Rijetko kad će vam se ti kandidati sami javiti. Razloga za to može biti više: od problema privatnosti, pa do nedostatka vremena da se vaš oglas za posao istakne između stotina drugih. To znači da ćete pasivne kandidate morati sami pronaći ili u suradnji s nekom od headhunt­ing agencija koje su specijalizirane za pronalazak i testiranje takvih kandidata.

Gdje naći pasivne kandidate? Headhunting agencije redovito imaju bazu životopisa potencijalnih kandidata, što im olakšava pronalazak odgovarajućih kandi­data za svoje klijente. Međutim, nešto slo­bodnog vremena poželjno je utrošiti kako biste i sami imali barem manji popis kandi­data koje možete kontaktirati, ukoliko se za time ukaže potreba. Da biste ih pronašli, trebate tražiti na raznim mjestima, kao što su stručne publikacije, popisi fakultetskih radova i seminara, specijalizirani forumi i Internet siteovi. Na Internetu o nekim ljudi­ma možemo pronaći puno informacija vezanih uz karijeru. Tražite li PR managera, pogledajte tko piše najbolje korporativne objave za tisak. Tražite voditelja prodaje, a jedan odličan prodavač upravo je nešto pro­dao vašoj tvrtki!? Pribilježite negdje nje­gove podatke, možda upravo on jednim okom traži izazovnije (ne nužno i bolje plaćeno) radno mjesto.

 

Sveobuhvatna potraga

Bez obzira na to tražite li kvalitetnog radnika na vrijedno radno mjesto, potraga mora biti sveobuhvatna. To uključuje korištenje Interneta, pretraživanje dostup­nih baza životopisa, ali i potragu za kandi­datima koji su kvalificirani, ali se vjerojat­no neće javiti na oglas za posao.

Svaka potraga za radnikom trebala bi već nakon kraćeg vremena dovesti do izbo­ra barem desetak kandidata iz tzv. pasivne kategorije. Broj može biti i veći, što ovisi o specifičnosti radnog mjesta, te o karakteris­tikama ciljanih kompanija koje se proučavaju. Iako traži više truda, potraga za pasivnim kandidatima ima svoje ključne prednosti: izborom razumnog broja kandi­data, smanjuje se vrijeme potrebno za testi­ranje i selekciju, direktna potraga može uključiti neke veoma precizne specifične vještine koje kandidat mora ispunjavati, što izbor može suziti na proučavanje vrlo malog kruga ciljanih kompanija. Naravno, ne može se osporiti činjenica da pasivni kandidat ne mora biti nužno kvalificiraniji od aktivnog kandidata, niti on može u konačnici biti bolji izbor. Nakon što se definira­ju svi kandidati, na scenu stupaju metode za testiranje i procjenu kandidata, koje se ne mogu zaobići ukoliko želimo biti sigurni da je napravljen najbolji mogući izbor u konkretnoj situaciji. Ne zaboravite, troškovi pronalaska kvalitetnog radnika uvijek će biti manji od troškova pogrešnog izbora.

za croatiabiz.com piše Tanja Horvat

Četvrtak, 28.10.2010.