Pronađeni poslovi

Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz abdominalne kirurgije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz nefrologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz urologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specializant/ica iz opće interne medicine(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz kliničke radiologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz vaskularne kirurgije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz opće kirurgije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz kardiologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Magistar/a medicinske biokemije i laboratorijske medicine - specijalizant iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz ortopedije i traumatologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz hitne medicine(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz patologije i citologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz gastroenterologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz pedijatrije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Doktor/ica medicine - specijalizant/ica iz endokrinologije i dijabetologije(HZZ oglas)
Virovitica
8 dana do isteka
OPĆA BOLNICA VIROVITICA