Pronađeni poslovi

Socijalni/a radnik/ca u klinici za ženske bolesti i porodništvo(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Magistar/a medicinske biokemije u kliničkom zavodu za kemiju(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike u klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Pomoćni/a kuhar/ica u službu za dijetetiku i prehranu(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Dr. med. specijalist/ica dermatologije i venerologije u klinici za kožne i spolne bolesti(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Instrumentalni/a mehaničar/ka u sektoru tehničkih poslova(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Prvostupnik/ca radiološke tehnologije u klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Referent/ica kontrolor/ka izlaznih računa u sektoru ekonomsko financijskih poslova(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Magistar / magistra medicinske biokemije(HZZ oglas)
Otočac
15 dana do isteka
Dom zdravlja Otočac
Prvostupnik/ca radiološke tehnologije u klinici za tumore – centru za maligne bolesti(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Prvostupnik/ca primaljstva u klinici za ženske bolesti i porodništvo(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Prvostupnik/ca sestrinstva u kbc sestre milosrdnice(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Viši/a stručni/a savjetnik/ca u sektoru ekonomsko financijskih poslova(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Portir/ka - vatrogasac/ica u službi zaštite na radu i zaštite od požara(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Magistar/a ekonomije - pripravnik/ca(HZZ oglas)
Zagreb
7 dana do isteka
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice