Pronađeni poslovi

Medicinska sestra / Medicinski tehničar
Njemačka
6 dana do isteka
Iuvare Connect
Osobni asistent/osobna asistentica- njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Đakovo
5 dana do isteka
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Bjelovar
6 dana do isteka
DOM ŽAGAR dom za starije i nemoćne osobe
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Bribir
23 dana do isteka
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI -GORDANA VLASTELIĆ
Njegovatelj/njegovateljica starijih i nemoćnih osoba(HZZ oglas)
Osijek
23 dana do isteka
PREDSTAVNIK OBITELJSKOG DOMA "SUNCE" MARKO ČEMAN
Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba(HZZ oglas)
Gornji Stupnik
20 dana do isteka
DOM EMERIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Osijek
6 dana do isteka
Obiteljski dom predstavnik Kristina Đurđević
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Osijek
16 dana do isteka
LG VITA jednostavno društvo s ograničenom...
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Stubičke Toplice
6 dana do isteka
Obiteljski dom "Stubaki"
Njegovatelj/njegovateljica starijih i nemoćnih osoba(HZZ oglas)
Osijek
6 dana do isteka
REZIDENCIJALNI DOM ZA STARIJE
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Njemačka
6 dana do isteka
USTANOVA CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OSIJEK
Njegovatelj/njegovateljica u domu(HZZ oglas)
Radovec
1 dan do isteka
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVI ŽIVOT
Njegovatelj /njegovateljica(HZZ oglas)
Jalžabet
Danas istječe
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Buševec
2 dana do isteka
SRETNA ZVJEZDICA j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Njegovatelj/njegovateljica(HZZ oglas)
Strmec Bukevski
1 dan do isteka
SRETNA ZVJEZDICA j.d.o.o. za trgovinu i usluge