Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Zastupnik/zastupnica u organiziranom stanovanju  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Požega
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA
Kontakt:
osobni dolazak: J. KNEŽEVIĆA 41, NOVA LJESKOVICA
pisana zamolba: J. Kneževića 41, 34350 Čaglin
Ostale informacije:
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni broj UP.02.2.04.0009 od 30.03.2021. godine, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 31.03.2021. godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta UP.02.2.2.04.0009 „Mojih pet kvadrata“ Naziv radnog mjesta: ZASTUPNIK U ORGANIZIRANOM STANOVANJU
Vrsta zaposlenja: novootvoreni poslovi, rad na određeno vrijeme za razdoblje provedbe Projekta (30.04.2024.)
Broj traženih radnika: 2 (dva) izvršitelja
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Nova Ljeskovica (jednim dijelom) i Požega
Uvjeti: Završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije
Položen stručni ispit
Posjedovanje odobrenja za samostalan rad (licenca)
Položen vozački ispit B kategorije, aktivno upravljanje motornim vozilom
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis
presliku domovnice ili osobne iskaznice
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu
odobrenje za samostalan rad
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
preslika vozačke dozvole

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola . U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 213. i 214. Zakona o socijalnoj skrbi. Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat predočit će izvornik.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . . Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,34350 Čaglin, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za zastupnika u organiziranom stanovanju“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac, a kandidati mogu prethodno biti pozvani na razgovor (intervju).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
OPIS POSLA: neposredno pruža podršku svih oblika osobama u organiziranom stanovanju, potiče razvoj vještina, prati prioritete, vodi brigu o uvjetima stanovanja, zastupa interese korisnika u organiziranom stanovanju i sl.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118783146
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.