Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Zamjenik/ca zapovjednika vatrogasne postrojbe  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
VIZIR, D.O.O. ZA ZAŠTITU OD POŽARA
Kategorija:
Mjesto rada:
Ploče
Rok prijave:
16.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
VIZIR, D.O.O. ZA ZAŠTITU OD POŽARA
Kontakt:
pisana zamolba: VIZIR d.o.o. Trg kralja Tomislava 21 , 20340 Ploče
Ostale informacije:
Na temelju članaka 22. točka 7. Društvenog ugovora Vizir-a d.o.o. Ploče, direktor Vizir-a d.o.o. raspisuje : JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA/CE ZAPOVJEDNIKA VATROGASNE POSTROJBE VIZIR-a d.o.o. Ploče Članak 1. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog izvršitelja na radno mjesto ''Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe'' na neodređeno vrijeme. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Članak 2. Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme. Stalno mjesto rada je u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. Članak 3. Opis poslova i zadaća za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj: neposredno rukovodi i organizira rad u vatrogasnoj postrojbi,
mijenja zapovjednika u njegovoj odsutnosti,
objedinjuje i usmjerava rad vatrogasnih smjena,
obavlja stručni nadzor,
rukovodi složenim vatrogasnim intervencijama,
usklađuje rad vatrogasnog operativnog centra,
nadzire rad radionica,
obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu zapovjednika postrojbe kojem je i odgovoran.
Članak 4. Kandidat koji se prima na radno mjesto za koje se raspisuje natječaj mora ispunjavati sljedeće uvjete: imati hrvatsko državljanstvo,
imati završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od 3 godine,
imati najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima odgovornostima u smislu Zakona o vatrogastvu (obnašao zapovjednu funkciju)
imati posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19),
da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19),
imati položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
imati najmanje ''B'' kategorija za upravljanje motornim vozilom,
poznavati rad na računalu.
Članak 5. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: < >dokaz o prebivalištu i hrvatskom državljanstvu (preslika osobe iskaznice i domovnice),
dokaz iz kojeg je vidljiv njihov OIB,
diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku),
dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
pisani dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (potvrda/uvjerenje/svjedodžba medicine rada sukladno Zakonu o vatrogastvu),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela opisana u uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (protiv života i tijela, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti), ne starije od 3 mjeseca,
dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 1 mjeseca,
dokaz o radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u smislu Zakona o vatrogastvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o vrsti i poslovima koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
presliku vozačke dozvole.
Članak 6. Prije izbora kandidata, može se izvršiti prethodna provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti razgovorom, testiranjem, izradom pismenog rada, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. Članak 7. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu. Članak 8. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Vizir d.o.o. kao Voditelj zbirke podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka skladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679. Članak 9. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Zavodu za zapošljavanje u zatvorenoj omotnici, neposredno uručivanjem ili preporučenom pošiljkom na adresu Vizir d.o.o Ploče , Trg kralja Tomislava 21 ,20340 Ploče uz naznaku: ''Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika PVP Vizir d.o.o. – NE OTVARAJ''. Članak 10. Nepotpune i prijave predane izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune prijave i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Članak 11. Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
114661689
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.