Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vozač/ica - kućni/a majstor/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
25.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA
Kontakt:
pisana zamolba: Krležina ulica 33, 52100 Pula
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/2022) ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

4. Vozač-Kućni majstor (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca – Rad na lokacijama: Krležina 33, Mažuranićeva 10 i Budicinova 11
Uvjeti natječaja pod rednim brojem 4.: Srednjoškolsko obrazovanje tehničkog smjera, vozački ispit B kategorije
U dokumentaciji za natječaj kandidati su dužni priložiti : Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa, broj mobitela ili telefona )
Životopis
Važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, a u slučaju da ne posjeduje ni jednu od navedenih isprava – domovnicu
Diplomu/svjedodžbu o završenom školovanju tražene spreme, dokaz o položenom stručnom ispitu i važeće odobrenje za samostalan rad (licencu) - za radno mjesto pod red.br. 1,
Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi i uvjerenje o položenom tečaju za njegovateljicu za radno mjesto pod red.br. 2. i 3., Svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi i preslika važeće vozačke dozvole za radno mjesto pod red.br. 4.
Dokaz o radnom stažu - elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (za sva radna mjesta)
Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo za radno mjesto pod red. brojem 1.
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (za sva radna mjesta)
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da iste dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i prijave se neće razmatrati.
Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.18/22, 46/22) pribaviti će po službenoj dužnosti i Dom. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odluka voditelja obrade.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici doma www.dom-alfredo-stiglic.hr ( Izjava o zaštiti osobnih podataka ) . Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” 121/17, 90/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (“Narodne novine” 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale candidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati/kinje primaju u radni odnos.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, Dom neće dati prednost pri zapošljavanju ukoliko se po provedenom dodatnom testiranju utvrdi da se kandidat/kinja ne preporuča ili da se izrazito ne preporuča.
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radim danom od 07:00 – 15:00 sati na adresu: Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula, s naznakom: „Javni natječaj za zapošljavanje s navođenjem radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje - ne otvaraj“.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 17.06.2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno do 25.06.2022. godine.
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula (www.dom-alfredo-stiglic.hr, o nama-informacije-zapošljavanje), a sukladno članku 10. st.1. t. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124294885
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.