Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/voditeljica računovodstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES-LOŠINJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Mali Lošinj
Rok prijave:
27.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
MALI LOŠINJ, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES-LOŠINJ
Kontakt:
pisana zamolba: Braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, Mali Lošinj
Ostale informacije:
Opis poslova: vodi i organizira cjelokupno računovodstveno i knjigovodstveno poslovanje ustanove.

Na temelju članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj ( KLASA: 011-02/21-01/8) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto Voditelj računovodstva – na određeno, puno radno vrijeme -do povratka radnika– 1(jedan) izvršitelj/ica
Uvjeti: VSS- studij ekonomskog usmjerenja
12 mjeseci radnog staža u struci
da ne postoji zapreka iz članka 261 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22)
Posebni uvjeti: poznavanje rada na PC
položen vozački ispit „B“ kategorije
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis
dokaz o državljanstvu
presliku diplome o završenom studiju
dokaz o radnom stažu -potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana
svjedodžba , potvrda ili pismena izjava o poznavanju rada na PC
preslika vozačke dozvole

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju prednost moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na natječaj priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na oglas i dokaza o ispunjavanju uvjetaiz oglasa , dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se pozivanju na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na oglas osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa priložiti i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20). S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz oglasa obavit će se motivacijski razgovor (intervju). Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave ovog oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, uz naznaku «Za oglas » Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125505029
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.