Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj / voditeljica računovodstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
Kategorija:
Mjesto rada:
Biograd Na Moru
Rok prijave:
14.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
Kontakt:
pismena zamolba: K.P.SVAČIĆA 2, 23210 BIOGRAD N/M
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero" a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 112-01/19-01/05, URBROJ: 517-02-1-1-19-130 od 06. rujna 2019. godine ravnatelj Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero" raspisuje: NATJEČAJ za prijem službenika u radni odnos Voditelj računovodstva m/ž na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja , najmanje 3 godine radnog staža na istim ili srodnim poslovima poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet) probni rad 6 mjeseci ili jednakopravno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomskog usmjerenja najmanje 3 godine radnog staža na istim ili srodnim poslovima poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet) probni rad 3 mjeseca Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti: životopis presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku isprava kojima se dokazuje radni staž(potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i radno iskustvo u struci(preslika ugovora o radu i/ili rješenja o rasporedu i/ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnogodnosa), presliku domovnice, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati koji prema posebnom zakonu ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi "Park prirode Vransko jezero" za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima o odabranim kandidatima koje uključuje ime i prezime kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero" izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Na natječaj se pod istim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl.13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na provjeru sposobnosti i razgovor, o čemu će biti obaviješteni najmanje 5 dana ranije. Za navedeno radno mjesto provest će se provjera sposobnosti koja uključuje test stručnosti, rada na računalu te razgovor. Prijave se šalju na adresu: Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero", Kralja Petra Svačića 2, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom: "NE OTVARATI - Natječaj za voditelja računovodstva". O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez dodatnog objašnjenja. Opis posla: izrađuje periodične obračune i završni račun i odgovoran je za njihovu pravovremenu predaju nadležnim tijelima, predlaže i sudjeluje u izradi općih akata iz područja financija i knjigovodstva, obavlja kontiranje prema izvornoj uredskoj dokumentaciji, obavlja knjiženja te nakon knjiženja dokumentaciju sustavno arhivira, sudjeluje u izradi financijskog i plana nabave Ustanove te skrbi o njegovoj realizaciji, vrši obračun plaća i izrađuje platne liste, kontrolira da li su financijski dokumenti uredno likvidirani, vrši obračune naknada članova upravnog vijeća i ugovora o djelu, prati i analizira likvidnost Ustanove te pravovremeno djeluje, itd.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103502362
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.