Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/voditeljica proizvodnog parka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
03.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kontakt:
e-mailom: posao@porin.hr
Ostale informacije:
Opis poslova: planiranje, organiziranje i nadzor proizvodnje sukladno tehnološkim procesima
nadzor i ostvarenje planova proizvodnje
rad na poboljšanju i unaprjeđenju proizvodnje na što ekonomičniji način ·
Identificiranje problema vezanih za proizvodnju i pronalazi njihova rješenja
odgovornost za opremu, ulazne sirovine i izlazne gotove proizvode
nadzor provedbe procesa zaštite na radu
nadzor održavanja proizvodnog pogona
pronalaženje novih klijenata i održavanje suradnje s postojećima
upravljanje strojevima (3D printer, 3D skener)
provođenje edukacija za osposobljavanje za operatera/operaterku CNC stroja;
osposobljavanje za poslove AutoCad operatera/operaterke;
usavršavanje za poslove programiranja CNC strojeva - osnovni tečaj 3D dizajn, modeliranje, ispis - napredni tečaj - proces 3D skeniranja, rad s poligoniziranim 3D modelima, povratno inženjerstvo, 3D print
rad na projektima koji se financiraju sredstvima iz EU, međunarodnih i nacionalnih izvora
ostali poslovi po nalogu nadređenog


Trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. dana 16. svibnja 2022. godine raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto: Voditelj Proizvodnog parka Torpedo, 1 izvršitelj (m/ž) Rok prijave: 3.6.2022. Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska Vrsta ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 6 mjeseci Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Uvjeti natječaja:
· VSS ili više - Strojarstvo, elektrotehnika, mehatronika, brodogradnja, zrakoplovstvo, građevinarstvo, metalurgija i industrijski dizajn · 5 godina relevantnog radnog iskustva · Kompetencije u području 3D modeliranja i povratnog inženjerstva · Engleski jezik u govoru i pismu Pod pojmom „VSS“ podrazumijeva se završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova, kao i visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijava
Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Voditelj Proizvodnog parka Torpedo“ i: - životopis s podacima o adresi elektroničke pošte i broju telefona kandidata, radnom iskustvu, obrazovanju, znanju jezika te navedenim kompetencijama u području 3D modeliranja i povratnog inženjerstva Prijave na natječaj podnose se elektroničkim putem na adresu: posao@porin.hr. Zakonska prednost pri zapošljavanju Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja i obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje %20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'' broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Selekcijski postupak
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili iz njezine prijave ne proizlazi da ispunjava formalne uvjete ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati iz čije prijave proizlazi da ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani u daljnji selekcijski postupak - na razgovor i/ili na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja. Kandidati će u selekcijski postupak biti pozvani putem ostavljenih kontakt podataka.
Odabir kandidata i dostava dodatne dokumentacije Prije donošenja konačne odluke o izboru kandidata, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., uputit će poziv najboljem kandidatu da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava sve propisane uvjete natječaja, i to: · dokaz o radnom iskustvu i kompetencijama: 1.a. životopis – vlastoručno potpisan (sadržaja kao u prijavi) 1.b. ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat iskustvo stekao u stranoj državi/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno radno iskustvo · dokaz o stručnoj spremi i struci- preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju · dokaz o znanju engleskog jezika – preslika odgovarajuće potvrde (diploma, svjedodžba i slično) ili vlastoručno potpisana izjava kandidata · dokaz o državljanstvu - preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se dokazuje državljanstvo Kandidat koji u ostavljenom roku odgovarajućom dokumentacijom ne dokaže da ispunjava uvjete iz ovog natječaja neće biti odabran niti će se s istim sklopiti ugovor o radu. Ostale odredbe i napomene Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na stranom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču. Dostava obavljena putem ostavljene kontakt adrese elektroničke pošte smatrat će se urednom dostavom. Dostava odluke o odabiru kandidata obavit će se objavom na internetskim stranicama Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123526663
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.