Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/ica računovodstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA TURANJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
03.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
2 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA TURANJ
Kontakt:
pismena zamolba: TURANJ 18, 47000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Opis poslova: voditelj/ica računovodstva.
Na temelju članka 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 59. Statuta OŠ Turanj i Pravilnika o radu Osnovne škole Turanj te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Turanj, Osnovna škola Turanj, Karlovac raspisuje
NATJEČAJ za radno mjesto Voditelj računovodstva,1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka odsutne radnice
UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. stavak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18);
1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke odnosno preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomske struke kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova 2. 2 godine radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva 3. poznavanje rada u COP-u 4. poznavanje rada u Riznici Grada Karlovca 5. poznavanje rada e-porezna Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis
diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu
uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106 Zakona, ne starije od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20). Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani će kandidat priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti. Kandidati na koje se odnosi članak 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) , a žele se pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima uz prijavu na javni natječaj dužni su pored gore navedenih dokaza, dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama škole, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sukladno odredbama čl. 7. st. 11. Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Turanj, termin i način održavanja procjene kandidata prijavljenih na natječaj će se objaviti na web stranici Škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni, smatrati će se da su odustali od prijave na natječaj. Osobe koje na ulaze na listu kandidata Škola ne obavještava o razlozima istog sukladno odredbama članka 7. stavka 16. Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Turanj. Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu: OŠ TURANJ, TURANJ 18, 47000 KARLOVAC, s naznakom „za natječaj-voditelj računovodstva“. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave ovog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Karlovac, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 25.09.2020. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109101994
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.