Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.03.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/ica odjela za tehnologiju  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
16.03.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Kontakt:
osobni dolazak: URED BROJ 16 U POTKROVLJU ZGRADE TICM-A pismena zamolba: Bana Josipa Jelačića 22D, Čakovec e-mailom: ravnatelj@metalskajezgra.hr
Ostale informacije:

Na temelju članka 16. Statuta ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec od dana 15. studenog 2018. (u daljnjem tekstu: Metalska jezgra), članka 4. i 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec od dana 31. siječnja 2020. i članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ravnatelj Metalske jezgre, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za sljedeća radna mjesta: VODITELJ ODJELA ZA TEHNOLOGIJU – 1 izvršitelj Pristupnici na 1. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete: doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (razina 8.2. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru) izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti ili pokrenut postupak za izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti ili pristupnik ispunjava uvjete za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti najmanje 3 godine radnog iskustva iskustvo u vođenju tima i/ili projekta i komunikacijske vještine vještina vođenja projekata sposobnost organizacije i prioritizacije poslovanja odlično informatičko i informacijsko znanje odlične poslovne i tehničke vještine odlično znanje engleskog jezika Prednost imaju pristupnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete: doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (razina 8.2. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru), polje strojarstvo ili računarstvo Zadaće voditelja odjela za tehnologiju obuhvaćaju: upravljanje djelatnicima zaposlenima u odjelu, supervizija internih i eksternih razvojnih projekata, suradnja s osobljem za pripremu i provedbu projekata te Odjelom za istraživanje i razvoj u pripremi poslovnih specifikacija u cilju postizanja poslovne izvrsnosti, sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih tijela za izradu strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela, planiranje, razvoj i održavanje informacijske strukture u suradnji s dobavljačima softvera i razvojnim dobavljačima, istraživanje potreba tržišta za novim tehnologijama, proizvodima i uslugama, procjena rizika nove tehnologije/aplikacije, odgovornost za primjenu i distribuciju odgovarajućih standarda i procedura unutar odjela, aktivnosti prijenosa znanja i transfera tehnologije, podučavanje, organizacija seminara i predavanja, odgovornost za upravljanje intelektualnim vlasništvom, publikacija rezultata istraživanja. Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima pristupnici dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja: životopis u Europass obliku s popisom znanstvenih i stručnih radova relevantnih za izbor u znanstveno znanje motivacijsko pismo dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma) preslika osobne iskaznice ili domovnice uvjerenje nadležnoga suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika) dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima, odnosno e-potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme) koje je kao takvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. Napomena: odabrani pristupnik dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima natječaja. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod. Pristupnicima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem. Prijave na Natječaj, uz dokaze o ispunjenju uvjeta, dostaviti osobno u ured (na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22B, 40000 Čakovec – ured broj 16 u potkrovlju zgrade TICM-a), elektroničkom poštom na: ravnatelj@metalskajezgra.hr ili putem pošte najkasnije do 16. ožujka 2020. na adresu: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec Bana Josipa Jelačića 22D 40000 Čakovec. Predviđeni početak rada je 1. travanj 2020. Osobni podaci pristupnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679. Ustanova pridržava pravo izmjene i/ili poništenja natječaja ili dijela natječaja ukoliko pristigle prijave ne zadovolje tražene uvjete.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105897326
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.