Viši specijalist za tehnologiju (m/ž)

7 dana do isteka
Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjel za podršku sustavima oporavka i reformi (sustav Fondovi EU), Centar sustava podrške gospodarstvu, Sektor servisa za državu na radnom mjestu:
Viši specijalist za tehnologiju (m/ž)


Vaši zadaci bit će:

 • aktivno sudjelovanje u osmišljavanju i razvoju novih projekata, usluga i servisa,
 • prikupljanje i analiza korisničkih zahtjeva, definiranje poslovnih procesa, analiziranje i optimiziranje postojećih procesa,
 • istraživanje i analiza servisa i poslovnih modela u okruženju, a iz područja rada odjela,
 • izrađivanje uputa za postupanje i korištenje aplikativnih rješenja, kreiranje procedura i metodologije iz djelokruga rada te rješavanje reklamacija iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti u produkcijskom radu,
 • definiranje i strukturiranje zahtjeva, izrada korisničke specifikacije te po potrebi izrada testnih skripti, testova prihvaćanja i izvješća o greškama,
 • kreiranje poslovnih izvješća i analize prema posebnim zahtjevima.

Karakteristični poslovi:

 • poslovna analiza,
 • istraživanje i analiza servisa i poslovnih modela u okruženju, a iz područja rada odjela,
 • prikupljanje i analiziranje korisničkih zahtjeva, definiranje poslovnih procesa, izrada funkcionalnih specifikacija,
 • priprema i uređivanje podataka i materijala za promotivne i edukativne svrhe,
 • organiziranje i održavanje radionica i korisničkih edukacija za servise iz područje rada Odjela,
 • kreiranje testnih scenarija, organiziranje i provođenje funkcionalnih testova, sudjelovanje u koordinaciji isporuka na produkciju.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – tehnički, prirodni i društveni smjer,
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word , Excel, Power Point, Projektno upravljanje, osnove komunikacija i interneta – osnovno),
 • sposobnost analitičkog razmišljanja,
 • sposobnost rješavanja problema i proaktivnost,
 • usmjerenost na rezultate,
 • usmjerenost na klijenta,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • dobro poznavanje i iskustvo u poslovnim procesima definiranja, poslovne analize i razvoja informacijskih sustava te uspostave poslovne podrške korisnicima sustava,
 • poznavanje poslovnih procesa provedbe projekata koji se financiraju iz EU sredstava.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr
do 26. svibnja 2022. godine.

Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.