Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viša medicinska sestra za rad na hemodijalizi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
18.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: Ante Starčevića 12
Ostale informacije:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 12,20350 METKOVIĆ Metković,09.05.2022 godine Ur.Broj:02-400 IZMJENA ( DOPUNA) DIJELA NATJEČAJA Djelomično se mijenja natječaj od 04.05.2022 godine,URBROJ:02-391 objavljen u NN broj:53/2022 dana 06.05.2022 godine - pod točkom 1.jedan (1) SSS zdravstveni djelatnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti : medicinska sestra-tehničar dodaje se ili dentalni asistent (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme za rad u ordinaciji dentalne medicine 1.Pod uvjeti dodaje se: Uvjeti: -srednja medicinska škola/škola za dentalnog asistenta -položen stručni ispit -odobrenje za samostalan rad Rok za podnošenje prijava produžuje se do 18.svibnja 2022 godine. Ostale odredbe teksta natječaja ostaju nepromijenjene. DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ __________________________________________________________________ DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 12, METKOVIĆ URBROJ: 02-391 Metković, 04.05.2022 Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17i 47/18), članka 31.Statuta Doma zdravlja Metković ravnatelj Doma zdravlja Metković raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 1.jednog (1) SSS zdravstvenog djelatnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti –medicinska sestra-tehničar (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme za rad u ordinaciji dentalne medicine Uvjeti: -srednja medicinska škola -položen stručni ispit -odobrenje za samostalan rad Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti : 1.životopis 2.presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (svjedodžba) 3.presliku domovnice 4.presliku odobrenja za samostalan rad 5.presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu(za one kandidate koji su u obvezi polaganja) 6. presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana) 2.jedne (1) VŠS medicinske sestre/tehničara za rad u djelatnosti hemodijalize (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme 3. jedne (1) VŠS medicinske sestre/tehničara za rad u djelatnosti hemodijalize (m/ž) na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje -duže odsutne zaposlenice) Uvjeti: -stručni prvostupnik sestrinstva-završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova -položen stručni ispit -odobrenje za samostalan rad -završena specijalizacija iz djelatnosti hemodijalize -1 godina radnog iskustva *na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju edukaciju iz djelatnosti hemodijalize pod uvjetom da obave edukaciju u roku određenom Pravilnikom Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti : 1.životopis 2.presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma) 3.presliku domovnice 4.presliku odobrenja za samostalan rad 5.presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu(za one kandidate koji su u obvezi polaganja) 6. presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana) 8.elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu(ne stariji od 30 dana) 9.presliku dokaza /potvrdu o završenoj edukaciji za rad na hemodijalizi Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Doma zdravlja Metković, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na pismeno testiranje i razgovor radi provjere znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice DZ Metković te neće biti obaviješteni pojedinačno o istom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrati će se da je povukao prijavu. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Metković kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Doma zdravlja Metković. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Metković zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12,20350 Metković , s naznakom: „Prijava na natječaj SSS medicinska sestra /tehničar za rad u ordinaciji dentalne medicine“ „Prijava na natječaj VŠS medicinska sestra / tehničar za rad u djelatnosti hemodijalize“ Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja Metković DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123150173
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.