Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viša/i medicinska/i sestra/tehničar - medicinska/i sestra/tehničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
28.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
6
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE
Kontakt:
pisana zamolba: Poljička ulica 12, Zagreb
e-mailom: dom-trnje@zg.htnet.hr
Ostale informacije:
Opis posla: obavlja opću i specijalnu njegu korisnika, provodi enteralnu prehranu, priprema, provodi i evidentira dezinfekciju i sterilizaciju pribora, sudjeluje kod podjele obroka i hrani teške i nepokretne bolesnike te obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre. - Viša medicinska sestra uz opisane poslove medicinske sestre obavlja i poslove: - organizira, koordinira i nadzire pružanje usluge brige o zdravlju, njege i fizikalne terapije korisnika, •organizira i nadzire akcije zdravstvene preventive i mjere unapređenja zdravstvene zaštite i njege korisnika Doma, •educira zdravstveno osoblje u pružanju suvremene zdravstvene njege i primjene terapije, •u suradnji sa suradnikom u zdravstvu/mentorom sudjeluje u provođenju prakse učenika i zdravstvenih radnika Doma, •odgovorna je za pravilnu primjenu zakonskih propisa i pravilno vođenje potrebnih evidencija iz djelokruga svoga rada, •kontrolira provođenje HACCP sustava na Odjelu, •vodi brigu o sanitarnim i sistematskim pregledima radnika u Odjelu, •aktivno i neposredno prati i procjenjuje psiho-fizičko stanje korisnika te pokreće daljnju zdravstvenu zaštitu, •u suradnji s liječnicima organizira pružanje zdravstvene zaštite korisnicima, vodi brigu o nabavci lijekova, sanitetskog materijala, ortopedskih i drugih medicinskih pomagala i vodi evidenciju o potrošnji istih, •vodi brigu o zdravstvenim iskaznicama, iskaznicama dopunskog zdravstvenog osiguranja i drugoj dokumentaciji korisnika vezanoj uz ostvarivanje prava iz područja zdravstvene zaštite te prosljeđuje na daljnje rješavanje obiteljima ili Odjelu socijalne zaštite i izvaninstitucionalne skrbi, •sudjeluje u planiranju i izradi jelovnika sukladno normativima za prehranu starijih osoba, •sudjeluje u radu komisije za prijem i otpust korisnika, •sudjeluje u radu stručnog tima, •predlaže promjene tretmana korisnika, •daje informacije o zdravstvenom stanju korisnika iz svoje domene, •koordinira provođenje redovite dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije svih prostora Doma, •osobno trebuje i prima materijal iz skladišta te se zadužuje i razdužuje na propisani način, •kontrolira upisivanje aktivnosti i promjena u knjigu primopredaje, •priprema korisnika za liječničke preglede u Domu i ispisuje sestrinsko pismo, obavještava obitelj, •evidentira primjenu terapije i svih drugih medicinskih postupaka i zahvata, •posebno skrbi i evidentira primjenu psihofarmatika, •obavještava Odjel prehrane o brojnom stanju, dijetama i prilagođenoj prehrani, sudjeluje u radu stručnih skupova i permanentno se stručno usavršava. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: •životopis •preslika domovnice •dokaz o završenoj stručnoj spremi •licencija •uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) •elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 6 mjeseci) Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem web stranice Doma za starije osobe Trnje (http://www.dzsino-trnje.hr). Prijava s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavlja se na adresu Dom za starije osobe Trnje, Poljička ulica 12, 10000 Zagreb u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na stranicama Doma za starije osobe Trnje (http://www.dzsino-trnje.hr).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117835817
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.