Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica trube  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN
Kategorija:
Mjesto rada:
Opuzen
Rok prijave:
25.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
OPUZEN, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
17 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN
Kontakt:
pismena zamolba: S.S.Kranjčevića 11, Opuzen 20355
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Opuzen, Opuzen raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta 1. Učitelj/ica glasovira – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno - 16 sati u nastavi 2. Učitelj/ica flaute – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 3. Učitelj/ica trube – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 17 sati tjedno – 10 sati u nastavi 4. Učitelj/ica klarineta – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 16 sati tjedno – 9 sati u nastavi - do povratka učiteljice s porodiljskog Uvjeti: - opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno propisima o radu - posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 ,07/17 i 68/18) - posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96 i 56/01) Uz prijavu priložiti: - životopis - dokaz o stručnoj spremi (diploma) - dokaz o stručnoj spremi (domovnica) - potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Opuzen. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Opuzen, S. S. Kranjčevića 11, 20 355 Opuzen , „za natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403, Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti prilikom sklapanja ugovora o radu. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Opuzen da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika. Područja procjene, odnosno testiranja: -Poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma -Poznavanje Zakona o umjetničkom obrazovanju i poznavanje materije iz djelokruga rada Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovor o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Natječaj je objavljen 17. listopada 2019.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. KLASA: 602-01/19-01/283 URBROJ: 2148-16/19-01 Opuzen, 17. listopada 2019.g. Ravnateljica: Valentina Peršin Čubranić

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103749880
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.