Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica tehničke kulture na mađarskom jeziku  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ZMAJEVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Zmajevac
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZMAJEVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
13 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ZMAJEVAC
Kontakt:
osobni dolazak: SPORTSKA 2 A, 31327 ZMAJEVAC pismena zamolba: Sportska 2 a, 31327 Zmajevac
Ostale informacije:

Rok za zasnivanje radnog odnosa: 31.10.2019 Nepuno radno vrijeme: 6 sati nastave. Mjesto rada: Zmajevac i područne škole Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18.) te potpuno poznavanje mađarskog jezika i pisma sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN broj 51/00., 56/00.). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa, e-mail adresa i broj telefona/mobitela). Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - detaljan životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, elektronički zapis o stažu iz mirovinskog osiguranja i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 3 mjeseca, prilozi uz životopis sa kojima se dokazuju dodatne kompetencije, kontakt podatke (adresa, e-mail i broj telefona). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti dokumente o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva - upute se nalaze na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Kandidatom/kinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama, a ispunjavaju uvjete natječaja vrednovati će se prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zmajevac. Poveznica na Pravilnik: http://www.os-zmajevac.skole.hr/upload/os-zmajevac/images/static3/724/attachment/PRAVILNIK_O_NACINU_I_POSTUPKU_ZAPOSLJAVANJA_U_OSNOVNOJ_SKOLI_ZM.pdf Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja kandidata biti će objavljen na web stranici Osnovne škole Zmajevac u rubrici „Oglasna ploča-natječaji“. Kanidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici škole i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Obaviti će se vrednovanje kandidata. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice škole u rubrici „Oglasna ploča-natječaji“. Prijave slati poštom na adresu s naznakom "ZA NATJEČAJ" ili osobno u tajništvo škole. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103586415
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.