Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica razredne nastave  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LJUBEŠĆICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Ljubešćica
Rok prijave:
20.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
LJUBEŠĆICA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LJUBEŠĆICA
Kontakt:
pismena zamolba: Zagrebačka 22, 42222 Ljubešćica
Ostale informacije:

Opis posla: izvođenje razredne nastave. Osnovna škola Ljubešćica, Zagrebačka 22, 42222 Ljubešćica raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (M/Ž) – 1 izvršitelj/izvršiteljica, određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, zbog zamjene odsutne radnice Mjesto rada: OŠ Ljubešćica UVJETI: - opći uvjeti prema Zakonu o radu - posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te prijavu moraju vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti sljedeće isprave: - životopis, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu), - domovnicu, - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci), -elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan dostaviti izvornike ili preslike ovjerene od javnog bilježnika. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola prema članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i dokaze čiji se popis nalazi na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Za kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se postupak vrednovanja prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ljubešćica. O vremenu i mjestu održavanja vrednovanja te području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidati će biti obaviješteni najmanje pet (5) dana prije dana određenog za vrednovanje putem mrežne stranice škole: www.os-ljubescica.skole.hr u izborniku Dokumenti, podizborniku Natječaji za popunu radnog mjesta. Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se kandidatom u postupku. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ljubešćica, Zagrebačka 22, 42222 Ljubešćica, s naznakom „za natječaj – učitelj razredne nastave“. Prijave pristigle putem elektroničke pošte neće se razmatrati. Rok za dostavu je osam (8) dana od objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom putem mrežne stranice škole: www.os-ljubescica.skole.hr u izborniku Dokumenti, podizborniku Natječaji za popunu radnog mjesta, osim u slučaju iz članka 24. stavka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ljubešćica. Obavijest o zaštiti osobnih podataka: Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Osnovna škola Ljubešćica, tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te za neprimljene kandidate zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu eventualnih pravnih zahtjeva te ih nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Škole pisanim putem na adresu Škole. Natječaj je dana 12.12.2019. objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljubešćica.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104804810
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.