Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica razredne nastave  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
Kategorija:
Mjesto rada:
Veliko Trgovišće
Rok prijave:
12.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
VELIKO TRGOVIŠĆE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
Kontakt:
osobni dolazak: VELIKO TRGOVIŠĆE, STJEPANA RADIĆA 27 pismena zamolba: Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27-preporučena p
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta UČITELJ – ICA RAZREDNE NASTAVE, rad na određeno, puno radno vrijeme u produženom boravku; 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/2019.). Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti neposredno ili preporučenom pošanskom pošiljkom na adresu Škole: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće s naznakom “za natječaj“. Uz prijavu (vlastoručno potpisanu s aktivnom mail adresom adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) se mora priložiti: životopis diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu (domovnica) uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana Navedene isprave, odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku. Rok za podnošenje prijave: 3. - 12.10.2019. Mjesto rada je u pravilu u sjedištu ustanove a po potrebi i izvan sjedišta. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” br. 82/08. i 69/17.). Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenih na poveznici: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14. i 39/18.), osim navedenog pod točkom a) još trebaju priložiti dokaze u smislu čl. 9. st. 2., 3., 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom odnosno javnu ispravu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, u smislu čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg poslodavca radni odnos nije prestao krivnjom radnika, u smislu čl. 9. st. 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama navedenim u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://os-veliko-trgovisce.skole.hr Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10., 90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.),Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 124/09. i 73/10.),Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14. i 81/15.), Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017), Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10.). Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Prijem u radni odnos: 4.11.2019. O ishodu natječaja svi kandidati će biti u zakonskom roku obaviješteni putem mrežne stranice škole i dostavom Odluke na kućnu adresu kandidata. Datum objave na stranicama škole i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 03.10.2019. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103402209
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.