Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PODRUTE
Kategorija:
Mjesto rada:
Donje Makojišće
Rok prijave:
01.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
DONJE MAKOJIŠĆE, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PODRUTE
Kontakt:
pisana zamolba: Donje Makojišće 115,42220 Novi Marof
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovna škola „Podrute „Donje Makojišće 115,42220 Novi Marof raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto Učitelj/ica matematike- 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme;40 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.98/19, 64/20 i 151/22)
Kandidat je dužan u prijavi na natječaj navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje te prijavu vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike:
životopis
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa- ne starije od mjesec dana od objave natječaja
uvjerenje mjerodavnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podnesena optužnica koja je postala pravomoćna te da nije izrečena nepravomoćna presuda iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -ne starije od mjesec dana od objave natječaja
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("NN"br. 82/08, 69/18).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19,84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. U natječajnom postupku provest će se procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s čl.13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi „Podrute“. Obavijest o sadržaju i načinu procjene i vrednovanja kandidata, te o vremenu i mjestu održavanja, bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Škole. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika. Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Obavijest o zaštiti osobnih podataka Osnovna škola OSNOVNA ŠKOLA „PODRUTE“, Donje Makojišće 115, 42220 Novi Marof, tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA „PODRUTE“ DONJE MAKOJIŠĆE 115 42220 NOVI MAROF S naznakom „ natječaj za učitelja/icu matematike, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena“ Ako se prijave šalju posljednjeg dana natječaja moraju biti poslane preporučenom pošiljkom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131718184
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.