Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ učiteljica likovne kulture  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Korčula
Rok prijave:
21.09.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KORČULA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA
Kontakt:
pismena zamolba: Ulica dr. Ante Starčevića 1
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, v.d. ravnatelja Osnovne škole Petra Kanavelića Korčula, Ulica dr. Ante Starčevića 1 Korčula, raspisuje: NATJEČAJ za popunu radnih mjesta Učitelj/ica likovne kulture – na neodređeno i nepuno radno vrijeme 40 sati tjedno 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime, prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti: dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi rodni list uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci) Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili koji ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Kandidat koji se poziva na parvo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici, web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf S prijavljenim kandidatima obaviti će se intervju (razgovor), a o datumu i vremenu kandidati će se izvjestiti putem elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Tražena dokumentacija po ovom natječaju prilaže se u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Škole u roku od osam dana od dana izbora i time se smatra da su rezultati uručeni kandidatima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se preporučenom poštom na adresu: Osnovna škola Petra Kanavelića Korčula Ulica dr. Ante Starčevića 1 20260 Korčula

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
102955302
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.