Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica kemije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGALIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Dragalić
Rok prijave:
29.01.2020.

O poslu

Mjesto rada:
DRAGALIĆ, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
8 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DRAGALIĆ
Kontakt:
pismena zamolba: TRG SV. IVANA KRSTITELJA 3, DRAGALIĆ
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta 1. Učitelj/ica kemije, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, - 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - životopis - diploma, odnosno dokaz o stručnoj spremi - dokaz o državljanstvu - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana raspisivanja natječaja) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 148/13) dužan/dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Dragalić, Dragalić Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Dragalić. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Dragalić, Trg sv. Ivana Krstitelja 3, 35428 Dragalić Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici OŠ Dragalić – http:// www.os-dragalic.hr. Natječaj je objavljen 21.1.2020.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105416672
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.