Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica glazbene kulture  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Vinkovci
Rok prijave:
27.01.2020.

O poslu

Mjesto rada:
VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
22 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA
Kontakt:
pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, S.S. KRANJČEVIĆA 2
Ostale informacije:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA V I N K O V C I S.S.Kranjčevića 2 tel/fax: 032/332-350 OIB: 89754778765 KLASA: 112-03/20-01/03 URBROJ: 2188-23-20-2 Vinkovci, 20. siječnja 2020. Temeljem članka 107. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.,98/19. ) i članka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanje u OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci objavljujemo N A T J E Č A J za obavljanje poslova - UČITELJ GLAZBENE KULTURE–M/Ž– 1 izvršitelj -na određeno nepuno radno vrijeme- ukupno 22 sata tjedno Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.,98/19. ), članka 3. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6./19.) te članka 7. Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića Vinkovci Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci. Uz potpisnu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis uvjerenje o stručnoj spremi potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provođenja natječajnog postupka. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe neće se razmatrati. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom rezultata na web stranici škole. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivana Mažuranića Vinkovci, S.S.Kranjčevića 2 Ravnateljica: Marina Markić,prof.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105393467
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.