Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica glasovira  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna glazbena škola Metković
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
25.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
10 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna glazbena škola Metković
Kontakt:
osobni dolazak: KRALJA ZVONIMIRA 7, METKOVIĆ 20350 pismena zamolba: Kralja Zvonimira 7, Metković 20350
Ostale informacije:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ Metković, Kralja Zvonimira 7, Tel: 020/683-515, Tel/Fax: 020/683-516 MB: 2399741, IBAN: HR6124840081104769111 OIB: 96385161672 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Metković, ravnatelj Osnovne glazbene škole Metković raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa UČITELJ/ICA SAKSOFONA – 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme -13 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena UČITELJ/ICA GLASOVIRA - 2 izvršitelja, neodređeno, puno radno vrijeme UČITELJ/ICA GLASOVIRA - 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme -10 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena UČITELJ/ICA GITARE - 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme -10 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena UČITELJ/ICA HARMONIKE - 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta do povratka radnice na rad Uvjeti: - opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu - posebni uvjeti sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 ,07/17 i 68/18) - posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96 i 56/01) Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: - životopis - dokaz o stručnoj spremi (diploma) - dokaz o državljanstvu (domovnica) - uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana od dana objave natječaja ) - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OGŠ Metković. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „za natječaj“ dostavljaju se na adresu škole: Osnovna glazbena škola Metković, Kralja Zvonimira 7, 20350 Metković. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika. Područja procjene, odnosno testiranja: Poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma Poznavanje Zakona o umjetničkom obrazovanju i poznavanje materije iz djelokruga rada Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Natječaj je objavljen 17. listopada 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kl: 602-01/19-01/215 Urbroj: 2117/1-22/19-01 U Metkoviću, 16. listopada 2019. godine Ravnatelj: Zvonko Knežević, prof.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103749651
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.