Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.09.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica razredne nastave  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
22.09.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike modemi, komunikacije, internet
osnove korištenja računala
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto - učitelja razredne nastave (M/Ž) za rad produženom boravku - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme Mjesto rada: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19. i 75/20.). Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis - dokaz o državljanstvu - dokaz o stručnoj spremi - dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Odabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, dužan je dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Prednost, u odnosu na ostale kandidate, ima samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rada koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnog rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 10/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar za kandidate obvezno je testiranje. Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/ najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima su: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.) - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. i 82/19.) Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar, s naznakom „za natječaj“. Natječaj je objavljen dana 14. rujna 2021. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
116724680
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.