Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ODRA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Novi Zagreb
Rok prijave:
07.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ODRA
Kontakt:
pisana zamolba: Đačka 5, 10020 Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Odra te suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/22-001/1310, URBROJ: 251-07-12-23-16 od 28. ožujka 2023.) Osnovna škola Odra, Đačka 5, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
1. ZA PRIJEM UČITELJA/ICE MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (m/ž), 40 sati tjedno (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust) MJESTO RADA: Đačka 5, 10020 Zagreb
UVJETI za zasnivanje radnog odnosa: -opći uvjeti sukladno općim propisima o radu -posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. U prijavi na natječaj kandidati navode osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt broj telefona i e-mail adresa. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti (u neovjerenoj preslici) : -životopis -diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja -elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 8 dana) -uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja, zaključno sa 7. travnja 2023. Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21). popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr) Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Odra provest će se vrednovanje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Lista kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete i upućuju se na vrednovanje kao i vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja bit će objavljeni na web stranici- https://www.os-odra.com/. Ukoliko ne pristupe vrednovanju, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Odra, Đačka 5, 10020 Zagreb. Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka za potrebe natječajnog postupka, odnosno u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131905827
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.